Kuusalu Keskkooli ja Loksa Gümnaasiumi koostööprojekt Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooliga 

Maaülikooli loodusteaduste kool töötab alates 2006. aastast eesmärgiga gümnaasiumiõpilasi täiendavalt harida ning nende silmaringi avardada. Kool suunab õppureid loodusvaatlustele ja iseseisvale uurimistööle, püüab õpetada märkama ja märgatut salvestama. Käesoleval õppeaastal on ka meie kooli 11. klassi LR õppesuuna õpilastel võimalus osa võtta selle kooli tööst. Kord kuus, septembrist maini, saavad teoks õppekäigud, kus juhiseid jagavad nii maaülikooli teadlased kui ka külalised, loodusteaduste kooli vilistlased. Õpilased koostavad aasta jooksul ka ise ettekandeid õnnestunumatest uurimistöödest. Kodutöödena tuleb täita ülesandeid õppekäikudega seonduvatel teemadel, hindajateks EMÜ õppejõud. Kursus lõppeb suulise eksami sooritamisega.

EMÜ loodusteaduste kooli kava Kuusalu-Loksa õpilastele 2017/2018 õppeaastal:

 1. Loomaarstiteadus- 21. september, 2017.a. Sõit Eesti Maaülikooli. Tutvus ülikooli ja Zoomeedikumiga. Koera näitlik ülevaatus loomaarsti poolt. Loeng: millised on sagedasemad ravijuhtumid tänapäeva loomaarsti praktikas. Pilguheit anatoomia muuseumile ja skeletikogule. Kodune töö: oma kodulooma mõõtmine ja hinnang eluolule. Õppejõud maaülikooli anatoomiamuuseumi kuraator Eha Järv.

 2. Looduse õpperajad- 19. oktoober, 2017.a. Loeng „Matkaradade plussid ja miinused“. Jalgsiretk Eesti mandriosa kõige põhjapoolsemasse punkti Purekkari neemele. Kodune töö: oma matkaraja kirjeldus. Õppejõud: Juhani Püttsepp.

 3. Ornitoloogia- 9. november, 2017.a. Loeng Kuusalus „Talvised linnuvaatlused“. Kodune töö: oma linnuvaatlus lambarasvapudeli abil. Õppejõud: Eesti linnuharulduste komisjoni esimees Margus Ots.

4. Loodusfotograafia- 14.detsember. Loeng-praktikum Kuusalus. Kodune töö: seeria omatehtud looduspilte Eesti talvest. Õppejõud: loodusfotograaf Ingmar Muusikus.

5. Astronoomia- 11. jaanuar. Taeva ABC. Loeng Kuusalus. Kodune töö: valgusreostuse määramine Orioni ja Lõvi tähtkujude abil. Õppejõud: tähegiid Hillar Uudevald.

6. Järveteadus- 22. veebruar. Kuusalus, Väljasõit Kahala järvele. Talvised järvevaatlused. Kodune töö: järvekirjeldus. Õppejõud: Reet Laugaste.

7. Mullateadus. Aiandus- 15. märts. Tartus. Tutvumine maaülikooli Metsamaja ja sealsete laboritega ja mullamuuseumiga. Väljasõit maaülikooli Rõhu aeda. Mullaprofiili kaevamine ja mulla kirjeldus. Õunapuude lõikamine Rõhul. Igaüks peab lõikama ühe puu niimoodi, et aednik rahule jääb. Õppejõud: EMU põllumajandus- ja keskkonnainstituudi õppedirektor Endla Reinta, aednik Liivi Ennok.

 8. Entomoloogia- 19. aprill, Kuusalus. Kevadliblikad. Loeng-praktikum. Kodune töö: liblikate määramine, transektvaatlus. Õppejõud: entomoloog Mati Martin.

 9. Lõpueksam- 17. mai. Suuline eksam Kuusalus, vastuseid kuulab kolm õppejõudu. Eksamile pääseb, kui kõik kodused tööd on saanud positiivse hinde. Eksamil ootame oskust arutleda aasta jooksul läbitud teemadel ning kodumaiste puuokste, linnulaulude, ja liblikaliikide määramist. 

Kooli pidulik lõpetamine on 23. mai kell 15 Virumaal Ohepalus. Loodusteaduste kooli pidulik lõpetamine koos Tartu õpperühma ja õppejõududega. Rabamatk ja pannkoogisöömine.

Kursust suunavad Kuusalu ja Loksa koolide juures bioloogiaõpetajad Eve Sarap ja Glaidi Aasrand.

Vaata ka: http://www.emu.ee/sisseastujale/gumnaasiumidele/loodusteaduste-kool/opilaste-tood/

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastas 2016-2017 õ-a keskkonnateadlikkuse programmist Kuusalu Keskkooli õpilaste õppekava toetavaid õppekäike 5500 euro ulatuses. Õppekäikudel osalesid I-III kooliastme õpilased.
 
2016-2017 õ-a läbiviidud õppekäigud ja – programmid:
  • MTÜ Lahemaa Looduskool „Meri, rannik, rannikuvaatlused. Läänemeri ja rannakooslused“
  • MTÜ Lahemaa Looduskool „Raba, matkamine. Raba roll ökosüsteemis“
  • MTÜ Lahemaa Looduskool „Matkamise ABC I kooliastmele“
  • MTÜ Ökokratt „Veetarga retk puhta vee tekke kohas“
  • MTÜ Ökokratt „Orienteeru, avasta ja määra nuhvliga“
  • Lahemaa Keskkonnahariduse Selts „Sööme südame ja mõistusega“
  • Muraste Looduskooli aktiivõppeprogrammid 
Rõõm on tõdeda, et ka järgmisel õppeaastal on õpilastel võimalus osaleda õppekäikudel selle programmi rahastuse raames, toetussumma 2017-2018 õppeaastaks on 7500 eurot. Osalevad I-IV kooliastme õpilased ja kavandatud on 12 õppekäiku.
 
Keskkonnateadlikkuse tõstmiseks ning keskkonnahariduse programmi läbiviimiseks peab kool vajalikuks õpilaste osalemise õppekäikudel. KIK programmidest rahalist toetust saanud projektid on tõestanud oma vajalikkust loodushoiu, keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamisel ja aktiivõppe vahendina tervikuna.
Projektis toimuvad õppekäigud, praktilised tööd tõstavad õpilaste ja õpetajate keskkonnateadlikkust. Projektis osalevad õpilased õpivad nägema, vaatlema ja väärtustama Eestimaa erinevaid maastikke (metsad, rabad, jõed, joad, pankrannik) ja pärandkultuuri. Õpilased saavad omandatud teadmisi ja oskusi kasutada vahetus looduses, süvenevad hoiakud ja veendumused keskkonnasõbralikuks käitumiseks.
 

Valmis järjekordne lehenumber, mis kajastab koolis toimuvad projektitegevusi. Ajalehe valmimisse on panustanud nii õpilased kui õpetajad! Aitäh teile!

Vaata ka veebipostitusest: http://opimeopirannates.blogspot.com.ee/2017/06/projektide-infokiri-nr2-juuni-2017.html.

Attachments:
Download this file (Infokiri 2-2017_mai.pdf)Infokiri 2-2017_mai.pdf[ ]3644 kB

Kuulutame välja kandideerimise uuele projektireisile Belgiasse 12.-14.-aastastele õpilastele!*

Erasmus+ strateegilise koostööprojekti "Kaasava hariduse võimalused Spordi ja Muusika näitel" järjekordne ja ühtlasi selle projekti viimane õpilasreis toimub 24.-30. septembril 2017 Belgiasse.
Teema on Euroopa Liit ja Euroopa Parlament. 2017. aastal on Eesti esimest korda Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja rollis ja seepärast on reis eesti õpilastele eriti tähtis.

Kandideerida on võimalik kõigil Kuusalu Keskkooli õpilastel, kes on reisi hetkel, st sügisel 12-14-aastased.
Reisile sõidavad 10 õpilast ja õpilasi saadavad kolm õpetajat. Reisiga seotud kulud tasutakse projekti vahenditest.

 

Sooviavaldus reisil osalemiseks edasta palun e-maili aadressile piia.palge-lepik@kuusalu.edu.ee või oma
klassijuhatajale hiljemalt 26. maiks 2017.

Reisile sõitvad õpilased valitakse välja järgmiste kriteeriumide alusel:
1. Õpilase sooviavaldus (õpilase või lapsevanema teade klassijuhatajale või e-kiri aadressile piia.palge-lepik@kuusalu.edu.ee) – 2 punkti;

2. Õpilase käitumine 2016/2017 õ.a. III trimestril hea või väga hea - 2 punkti; kui on rahuldav, siis 1 punkt, mitterahuldav – 0 punkti;
3. Õpilase õppeedukus 2016/2017 õ.a. III trimestril hea või väga hea - 2 punkti; kui on mõni kolm sees, siis 1 punkt;
4. Õpilase õppeedukus aines inglise keel on hea või väga hea – 2 punkti; kui on rahuldav, siis 1 punkt, mitterahuldav – 0 punkti;
5. Klassijuhataja soovitus (seda ei pea õpilane või vanem ise õpetajalt küsima)- maksimaalselt 2 punkti.
6. Õpilasel on head või väga head suhtlusoskused, tal on julgus esineda, sh inglise keeles – 5 punkti; kui on rahuldav, siis 2 punkti, mitterahuldav – 0 punkti.
Hindamiseks tuleb õpilastel esineda inglise keeles komisjoni ees, kuhu kuuluvad 3 õpetajat (sh projektijuht, inglise keele õpetaja). Hindamisele kutsutakse pingerea alusel, mis on moodustunud p. 1-5 alusel.

Toimuvad individuaalsed vestlused ning meeskonnatöö harjutused. Aeg: teisipäeval, 30. mail.
Kui kriteeriumide alusel saab ühepalju punkte rohkem arv õpilasi, kui osalema mahub, siis toimub reisile sõitjate väljaselgitamiseks loosimine.
NB! Eelistuse saavad õpilased, kes Slovakkia, Rumeenia, Belgia ja Itaalia reisidel osaleda ei ole saanud.

* Õpilane peab olema 12-14-aastane reisi toimumise ajal st sügisel 2017.

Veel hiliskevadel, pea õppeaasta lõpus saavad Kuusalu keskkooli õpilased võimaluse kohtuda teiste riikide eakaaslastega Erasmus+ projektide raames.

7.- 13. mail toimub „Väärtused – aktiivse kodaniku olemus“ raames projektikohtumine Zagrebis, Horvaatia pealinnas. Tegu on projekti viimase kohtumisega ja teemana käsitletakse animatsiooni, mis on ühtlasi eelmise aasta teema – jutuvestmine (Storytelling) - jätk. Eelmisel aastal sündis kõikide osalevate riikide legenditest e-raamat, mis on loetav veebis.

Horvaatias võetakse legendide peategelased ning pannakse nad kokku ühte multifilmi. Juhendajad Zagrebi filmiklubist õpetavad lastele animatsiooni põhitõdesid ning praktilisi oskusi. Projektis osalevad lisaks Kuusalu koolile veel koolid Itaaliast, Poolast, Norrast, Portugalist, Türgist ja võõrustajamaa Horvaatia.

Horvaatia reisil osalevad Rauno Püü (6A), Hugo Arrak (6B), Maribel Uusmaa (6C) ja Sandra Järve (7A). Lapsed elavad võõrustavates peredes, saades seeläbi suurepärase võimaluse kogeda horvaatia eakaaslaste ja nende perede igapäevaelu. Horvaatiasse sõidavad õpetajad Kai Peterson, Piia Palge-Lepik ja Rasmus Merivoo.

***
22.- 28. mail sõidab 10-liikmeline õpilasgrupp Itaaliasse, et osaleda projekti „Kaasava hariduse võimalused Spordi ja Muusika näitel“ selle õppeaasta viimasel kohtumisel. Projekt jätkub ka veel järgmisel õppeaastal. Itaalia kohtumise teema on SPORT – nädala jooksul arendatakse oma koostööoskusi, teistega arvestamist ja ning kõike seda aktiivse liikumise ja mängu kaudu.

Projekti üldkoordinaator on ette andnud väga täpsed kriteeriumid, mille alusel lapsi valitakse reisidele. Tegu on kaasava hariduse projektiga ja hõlmatud on kõik koolis õppivad õpilasgrupid, sh erivajadustega õpilased. Projekti kriteeriumid on avaldatud kooli kodulehel, nendega saab tutvuda ka Tugikeskuse juhi Piret Kamberi juures. Meil on väga hea meel, et õpilasreisidele soovijaid on järjest rohkem ning paljud lapsed saavad ka maksimumpunktid kriteeriumite alusel pingerea moodustamisel. Seepärast on tulnud meil lõplik valik teha loosi teel.
Itaalia reisil osalevad järgmised õpilased:

Miia Järve 5C
Risto Haabsaar 5C
Caroly Kiik 6A
Jan-Eric Liljan 6A
Jarko Toomvap 6B
Bronek Riiberg-Harsija 6C
Anna-Liisa Vija 6C
Carmen Pajuste 7A
Joosep Mürk 7A
Joanna Roopa 7B

Õpilased majutatakse hotelli. Lisaks sportlikele tegevustele pakutakse ka kultuuriprogrammi ning võimalust tutvuda Itaalia ja pealinna Roomaga. Itaaliasse sõidavad õpetajad Pille Pürg, Piret Kamber ja Heli Perg.

Toredat reisi ja koosõppimist Erasmus+ projektpartneritega Euroopast!