Veel hiliskevadel, pea õppeaasta lõpus saavad Kuusalu keskkooli õpilased võimaluse kohtuda teiste riikide eakaaslastega Erasmus+ projektide raames.

7.- 13. mail toimub „Väärtused – aktiivse kodaniku olemus“ raames projektikohtumine Zagrebis, Horvaatia pealinnas. Tegu on projekti viimase kohtumisega ja teemana käsitletakse animatsiooni, mis on ühtlasi eelmise aasta teema – jutuvestmine (Storytelling) - jätk. Eelmisel aastal sündis kõikide osalevate riikide legenditest e-raamat, mis on loetav veebis.

Horvaatias võetakse legendide peategelased ning pannakse nad kokku ühte multifilmi. Juhendajad Zagrebi filmiklubist õpetavad lastele animatsiooni põhitõdesid ning praktilisi oskusi. Projektis osalevad lisaks Kuusalu koolile veel koolid Itaaliast, Poolast, Norrast, Portugalist, Türgist ja võõrustajamaa Horvaatia.

Horvaatia reisil osalevad Rauno Püü (6A), Hugo Arrak (6B), Maribel Uusmaa (6C) ja Sandra Järve (7A). Lapsed elavad võõrustavates peredes, saades seeläbi suurepärase võimaluse kogeda horvaatia eakaaslaste ja nende perede igapäevaelu. Horvaatiasse sõidavad õpetajad Kai Peterson, Piia Palge-Lepik ja Rasmus Merivoo.

***
22.- 28. mail sõidab 10-liikmeline õpilasgrupp Itaaliasse, et osaleda projekti „Kaasava hariduse võimalused Spordi ja Muusika näitel“ selle õppeaasta viimasel kohtumisel. Projekt jätkub ka veel järgmisel õppeaastal. Itaalia kohtumise teema on SPORT – nädala jooksul arendatakse oma koostööoskusi, teistega arvestamist ja ning kõike seda aktiivse liikumise ja mängu kaudu.

Projekti üldkoordinaator on ette andnud väga täpsed kriteeriumid, mille alusel lapsi valitakse reisidele. Tegu on kaasava hariduse projektiga ja hõlmatud on kõik koolis õppivad õpilasgrupid, sh erivajadustega õpilased. Projekti kriteeriumid on avaldatud kooli kodulehel, nendega saab tutvuda ka Tugikeskuse juhi Piret Kamberi juures. Meil on väga hea meel, et õpilasreisidele soovijaid on järjest rohkem ning paljud lapsed saavad ka maksimumpunktid kriteeriumite alusel pingerea moodustamisel. Seepärast on tulnud meil lõplik valik teha loosi teel.
Itaalia reisil osalevad järgmised õpilased:

Miia Järve 5C
Risto Haabsaar 5C
Caroly Kiik 6A
Jan-Eric Liljan 6A
Jarko Toomvap 6B
Bronek Riiberg-Harsija 6C
Anna-Liisa Vija 6C
Carmen Pajuste 7A
Joosep Mürk 7A
Joanna Roopa 7B

Õpilased majutatakse hotelli. Lisaks sportlikele tegevustele pakutakse ka kultuuriprogrammi ning võimalust tutvuda Itaalia ja pealinna Roomaga. Itaaliasse sõidavad õpetajad Pille Pürg, Piret Kamber ja Heli Perg.

Toredat reisi ja koosõppimist Erasmus+ projektpartneritega Euroopast!

Loe veebis värsket projektide infokirja 1-2016 ja vaata infokirja .pdf - vormingus.

Käesoleval poolaastal jätkuvad sügisel alguse saanud projektid. Välisreisidele lähevad lisaks õpetajatele ka mitmed õpilasgrupid.
Meil on väga hea meel, et õpilased on näidanud üles suurt huvi projektides ja reisidel osalemiseks. Projektide kaasabil on avanenud paremad võimalused inglise keele praktiseerimiseks, Euroopa eakaaslastega tutvumiseks ning muidugi ka oma iseseisvuse testimiseks. Õpilasreisidel on ettenähtud kindel arv osalejaid, seepärast kõik soovijad kohe esimestele reisidele kaasa ei mahu. Järgnevatel õppeaastatel projektid jätkuvad ja tulevad juba uued reisid! Lähem info: https://www.kuusalu.edu.ee/projektid

Kevadel külastatakse partnerkoole järgmiste projektide raames:

1. Erasmus+ “Kaasava hariduse võimalused Spordi ja Muusika näitel!”

See strateegilise koostöö projekt keskendub kaasavale haridusele.
Eestis on hariduspoliitika kujundamisel võetud aluseks kaasava hariduse põhimõte, mille keskne element on erisuste ja erivajaduste käsitlemine haridussüsteemi loomuliku osana, mitte nende kõrvaldamine. Praktikas tähendab see erivajadustega laste võimalikult suurel määral tavakooli lõimimist, kus luuakse neile selleks sobivad tingimused. Erivajadus tähendab ka ajutist õpiraskust, andekust.
Projekti esimene õpilasreis keskendub Muusikale ning projektikohtumine kõikide partnerite osavõtul toimub 30. märtsist kuni 05. aprillini Turanys, Slovakkias.
Igast partnerkoolist saab reisile sõita 10 õpilast vanuses 11.-13-a ning 2 õpetajat.
Õpilaste valikul töötati esmalt välja kriteeriumid, mille alusel moodustati pingeread. Vastavalt projekti iseloomule moodustati kaks gruppi, mõlemast grupist saab reisile 5 õpilast.

I grupi kriteeriumid on järgmised:
1. õpilase tahe, soov osaleda ehk nimi on antud õpetaja poolt osaleda soovijate nimekirja - 2 punkti;
2. õpib muusikakoolis mõnda pilli või laulab lastekooris seisuga 30.11.15 - 2 punkti (võib olla nii pillimäng kui koorilaul - mõlemaga korraga tegelemise eest lisapunkte ei lisata);
3. õpiedukus vähemalt rahuldav ehk kui I trimestri kokkuvõtvad hinded on kõik neljad ja viied - 2 punkti. Ühe kolme puhul tunnistusel saab ühe punkti.
4. käitumine vähemalt rahuldav ehk kui I trimestri käitumise hinne on väga hea või hea - 2 punkti. Kui käitumise hinne on rahuldav - 1 punkt.
5. klassijuhataja soovitus - klassijuhataja annab iga soovi avaldanud õpilase kohta oma hinnangu - kas 2 punkti või 1 punkt.
6. 6. ja 7. klasside õpilastele lisapunktid vanuse eest (kuna vanuse tõttu nad järgmisel aastal enam sihtgruppi ei kuulu) ehk 6.-7. klasside õpilastele lisatakse 2 punkti vanuse eest.

Punktide kokkuliitmisel moodustus I grupi pingerida. Kuna võrdsete punktidega oli koguni 11 õpilast, otsustas projektimeeskond tõmmata loosi, et selgitada välja 5 reisile sõitvat õpilast.

II grupi kriteeriumid on järgmised:
1. tugispetsialistide soovitus - 2 punkti;
2. muusikahinne vähemalt rahuldav ehk kui I trimestri kokkuvõtvad hinded on kõik neljad ka viied- 2 punkti, hinde "3" puhul 1 punkt;
3. muusikaõpetaja soovitus - õpetaja annab iga õpilase kohta hinnangu, kas 2 punkti või 1 punkt;
4. klassijuhataja soovitus - klassijuhataja annab iga õpilase kohta oma hinnangu - kas 2 punkti või 1 punkt.
5. 6. ja 7. klasside õpilastele lisapunktid vanuse eest (kuna vanuse tõttu nad järgmisel aastal enam sihtgruppi ei kuulu) ehk 6.-7. klasside õpilastele lisatakse 2 punkti vanuse eest.

II grupp moodustati pingerea alusel ja selgusid 5 õpilast, kes sõidavad reisile.

Slovakkia reisi õpilased on:
1. Chrisse-Lisett Vallask 5B
2. Elina Puusepp 6A
3. Marissa Toomingas 6A
4. Miikael Martti Vatunen 6B
5. Anett Kirt 6B
6. Anne Laurend 7A
7. Ako Randmaa 7B
8. Egle Privoi 7B
9. Hanna-Greta Lee 7B
10. Kristjan Ülevaino 6A

Saatvad õpetajad on Pille Pürg ja Astrid Rõuk.
Järgmine õpilasreis selle projekti raames toimub novembris 2016.
Enne veel aga võõrustame partnerkoolide õpilasi-õpetajaid (53 inimest) 15.-21. mail siinsamas Kuusalus.

2. Erasmus+ “Väärtused - aktiivse kodaniku olemus!”

See koolidevaheline strateegiline koostööprojekt keskendub Väärtustele ning koolist väljalangemise ennetamisele.
Esimene projektikohtumine partnerkoolide õpilastele keskendub lugude vestmisele (Storytelling) ning toimub 13.-19. märtsil Póvoa de Varzim’is, Portugalis.
Projektikirjelduses on ette antud, et sellel reisil osalevad igast koolist 4 õpilast: 2 poissi ja 2 tüdrukut vanuses 12-13. Õpilased peavad esitama festivalil ühe legendi, mille nad on eelnevalt välja valinud.
Portugali sõitvad õpilased selgusid projektis osalevate õpetajate ja klassijuhatajate aruteludel. Kriteeriumiteks olid muu hulgas õpilase huvi raamatute ja kirjanduse vastu ning valmisolek esineda grupi koosseisus suurel laval. Koolisisese projekti logo konkursi võitja sai auhinnaks Portugali reisi, kuid perekondlikel põhjustel osaleb ta järgmisel õpilasreisil.

Portugali reisi õpilased on:
1. Aaron Allmägi 6A
2. Anni Riin Lepik 6A
3. Jakob Mattias Oja 6B
4. Joanna Roopa 6B

Saatvad õpetajad on Kaire Truus ja Kaja-Astrid Reiska.

3. Nordplus Junior “Open the Door!”

Selles koostööprojektis on Kuusalu kooli partneriks Moletu Gümnaasium Leedust. Projekt keskendub Õuesõppe ja IKT vahendite lõimimisele. Sügisel võõrustasime meie leedu õpilasi, nüüd on käes aeg vastukülaskäigusks.
Õpilasreis Leetu toimub 04.-08. aprillil. Grupi suurus on 12 õpilast ja 2 õpetajat. Õpilased, kes võõrustasid sügisel Leedu õpilasi, saavad esmasjärjekorras reisile. Vabade kohtade olemasolul kaasatakse õpilasi 9.-10. klassidest.

-------------------------
Projektide lisainfo:
* Projekti vahenditest hüvitatakse osalejate reis (lennuk või buss), reisikindlustus, majutus (kui ei ole ettenähtud majutust peredes).
* Osalevatele õpilastele ja nende peredele saadetakse täpne programm koos reisikava ja vajalike kontaktidega.
* Kõiki tegevusi (sh projektikohtumistel toimuvat) kajastatakse kooli reisiblogis http://opimeopirannates.blogspot.com.ee ja kooli facebook lehel https://www.facebook.com/kuusalukk

Infokiri nr 1 (issuu keskkonnas)

Kuusalu Keskkooli rahvusvaheliste projektide tutvustus

„Emme-issi, me tervitasime täna Sitsiilia lapsi itaalia keeles! Ja teate, nad hõikasid meile arvutiekraanilt „Tere!“. Päris äge, kuigi naljakas ka. Õpetajaga vaatasime, et Palermo linna on mitu tuhat kilomeetrit, aga nad tundusid ekraanil nii lähedal olevat. Ja nende klassis on täpselt samasugune täheplakat nagu meilgi. Õpetaja ütles, et varsti lähme arvuti kaudu ka Norra lastele külla. Huvitav, kas nemad ka midagi eesti keeles meile ütlevad...“
„Tšau, emps-paps. Õps rääkis, et mingid leedukad tulevad varsti meie kooli... Üldse, et mingid projektid hakkavad peale, et meile tullakse ja et meie omad saavad minna... Ma ei tea.... oleks ju lahe mõnega suhelda, aga imelik ka... ikkagi võõras ju, mis ma temaga räägin....“

Kallis lapsevanem, võib olla oled Sa sarnaseid jutukatkeid juba oma lapse suust kuulnud. See õppeaasta, ja ka järgnevad, saavad tõesti olema mõnevõrra teistsugused. Hakkab rahvasteränne, kui kasutame ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse tundidest tuttavaks saanud terminit.
Tervelt viis rahvusvahelist projekti, kus Kuusalu Keskkool on kas koordinaator või partner, on saanud rahastuse tegevuste läbiviimiseks. Iga projekt on erinäoline ja suunatud kas nooremale või vanemale vanusegrupile.
Avalöögi annavad gümnaasiumiosa õpilased, kes oktoobri lõpus võõrustavad partnerkooli Leedust. Nordplus Junior projekt paneb meie ja leedu noored koos avastama nutiseadmete kasutamisvõimalusi õuesõppes. Tahvelarvutid ja mobiiltelefonid viiakse klassiruumist välja ja uuritakse ümbritsevat keskkonda, loodust. Mobiilsed rakendused aitavad määrata taimi ja loomi, pildistada-filmida-jagada, teha rühmatööd ja veel palju muud. Leedu õpilased ööbivad projektis osalevate õpilaste kodudes ning omavahel suheldakse inglise keeles. Kevadel minnakse vastukülaskäigule Leedu kooli.
Põhikooli õpilased (1.-9. kl) saavad osaleda Erasmus+ koostööprojektis koos 6 partnerkooliga – Poola, Norra, Horvaatia, Portugal, Itaalia, Türgi. Selle projekti põhiteema on Väärtused. Mis on väärtused? Miks neid peab alal hoidma? Mida need mulle, mu koolile, mu riigile annavad? Need ja paljud muud küsimused saavad vastuse selle kaheaastase projekti käigus. Igast partnerkoolist kogunevad õpilased märtsikuus Portugali, et koos avastada juttude vestmise (Storytelling) põnevat maailma.
Põhikooli 11–13-aastased õpilased on kaasatud Erasmus+ projekti, mille põhiline märksõna on kaasav haridus. Selle projekti raames töötavad 10 partnerit üheskoos välja tegevuskavu õpilaste paremaks kaasamiseks füüsilise aktiivsuse ja muusikaliste elementide tundidesse lisamise abil. Projekt kestab kolm aastat, partneritest pooled on koolid, pooled teadusasutused ja koolitajad. Märtsis kohtuvad õpilased Slovakkias ja maikuus on meie kord võõrustada partnereid.

Koostööprojektide algatamisega täidetakse Kuusalu Keskkooli arengukavas seatud eesmärke. Õpetajatel avaneb võimalus enese professionaalseks täiendamiseks, et koos Euroopa koolide kolleegidega muuta koolikeskkonda tänapäevasemaks ja õpilastele-õpetajatele atraktiivsemaks.
Välisreisidele kaasa minevad õpilased valitakse koostöös klassijuhatajatega ja projekti meeskonnaga. Kõiki reise rahastatakse Erasmus+ programmist ja õpilastel ei tule tasuda omaosalust.
Selle õppeaasta jooksul osalevad kaheksa õpetajat ka rahvusvahelistel täiendkoolituskursustel. Neid koolitusi rahastatakse SA Archimedesega sõlmitud Õpirände lepingu abil.
Lisaks on saanud rahastuse projekt vabatahtliku kaasamiseks kooli (Euroopa Vabatahtliku Teenistuse programm).

Kõiki projektitegevusi kajastatatakse kooli kodulehel ja jooksvalt projektide blogis „Õpime õpirännates“. Blogi asub aadressil http://opimeopirannates.blogspot.com.ee/. Vastav viide tuleb ka kooli kodulehele. Samuti pannakse koolis üles projekte ja tegevusi tutvustav stend.

Head koosõppimist ja avastamist soovides,
Kuusalu Keskkool
www.kuusalu.edu.ee

Septembrikuus 2015