Kuusalu keskkooli kooliolümpiamängude komitee kuulutab välja

KÕIGE SPORTLIKUMA ÕPETAJA/ KOOLITÖÖTAJA KONKURSI

Kuidas esitada kandidaate: kui märkate mõne õpetaja/koolitöötaja eriti sportlikku ellusuhtumist või aktiivset kaasalöömist  üritustel, täitke tema kohta ankeet, mille leiate kooli stendi juures olevast kastist/ümbrikust ning pange see sinna tagasi.

    NB! Kehalise kasvatuse õpetajaid sellele konkursile esitada ei saa!

Kõige sportlikuma õpetaja/koolitöötaja konkursi kontaktisikuks on õpetaja Ingrit Keerma.

Ankeete saab esitada  olümpiaharidusperioodi lõpuni, 31.maini 2010

Konkursile esitatud nimed avaldatakse kooli kodulehel ja nende seast valitakse see  kõige-kõige sportlikum õpetaja/koolitöötaja, keda ootab loomulikult auhind!

Kõige sportlikuma õpetaja/koolitöötaja konkursi ankeet

Konkursile esitatava õpetaja või koolitöötaja nimi:

Lühike põhjendus, miks just see inimene peaks võitma selle tiitli:

Ankeedi täitja nimi ja kontakt (klass):

Kuupäev: