AUS MÄNG on olümpiaideaal, mis hõlmab:

• ...ausust ja austust nii meeskonnakaaslaste kui konkurentide vastu;
• ...vankumatut kinnipidamist kehtestatud võistlusreeglitest.
• Ausa mängu peamiseks demonstreerijaks on võistleja.
• Aus mäng ei ole ainult võistleja õigus ja kohustus, see on ka treenerite, ametiisikute ja teiste spordiga seotud isikute panus sporti.
• "Sport ei ole võistlus läbi võitluse, läbi küünarnukkide, sport on tegelikult võistlus läbi ausa mängu."
Erika Salumäe (kahekordne olümpiavõitja)
• "Aus mäng spordis tähendab seda, et kõigil peaksid olema võrdsed võimalused võita."
Mihkel (12 a.)
• Näide ausast mängust: jooksuvõistlusel Kuusalu Keskkooli õpilasest Brain Petersist viimases kurvis möödunud võistleja komistas ja kukkus. Kuigi Brain oleks võinud nüüd suure edumaaga võita, hüppas ta kaasvõistlejast üle, tuli tagasi, aitas konkurendi püsti ning koos joosti lõpuni.

Kuusalu Keskkooli kooliolümpiamängude komitee kuulutab välja
AUSA MÄNGU KONKURSI.

Konkursi eesmärk on väärtustada ausust ja kaasvõistlejatega arvestamist noortespordist.

Kuidas konkursil osaleda: kui näete, et mõne õpilase, võistkonna või ka õpetaja, treeneri käitumine spordirajal väärtustab  ausa mängu põhimõtteid, täitke tema kohta ankeet, mille leiate stendi juures olevast kastist/ümbrikust ning pange see sinna tagasi.
Ausa mängu konkursi kontaktisikuks on õpetaja Elle Ardel.
Ankeete ausa mängu konkursile saab esitada olümpiaharidusperioodi lõpuni, 31.maini 2010

Ausa mängu konkursile esitatud nimed avaldatakse kooli kodulehel ja nende seast valitakse kõige enam esiletõstmist väärivad noorsportlased või võistkonnad, keda autasustatakse.

Ausa mängu konkursi ankeet

Olukorra või sündmuse lühikirjeldus, kus oli tegemist ausa mänguga:

Sündmuse toimumise koht ja kuupäev:

Ausa mängu konkursile esitatava isiku või võistkonna nimi:

Ankeedi täitja nimi ja kontakt (klass):

Kuupäev: