KUUSALU KESKKOOLI MOTO
Hea haridus Kuusalu koolist.

KUUSALU KESKKOOLI VISIOON
Kuusalu Keskkool on õpilase arenemiseks sobivaim kool.
Meie koolis õpivad ning töötavad heade oskustega, avatud ja sõbralikud inimesed.
Arvestame õppeprotsessi korraldamisel iga õpilase individuaalseid vajadusi. Pakume õppijale kaasaegset turvalist looduslähedast õpikeskkonda.

KUUSALU KESKKOOLI MISSIOON
Võimaldame igale õpilasele hea hariduse turvalises keskkonnas.
Pakume erinevate võimetega õpilastele neile sobivaid arenguvõimalusi.
Tähtsustame hea gümnaasiumihariduse omandamist kodu lähedal.