eKool on vahend, mis aitab õpetajatel, kooli juhtkonnal, õpilastel ja lapsevanematel saada ülevaadet õpilaste õppetööst ja arengust, planeerida tööd ning parandada omavahelist suhtlemist. Kuidas saada eKooli kasutajaks?
Kõik Kuusalu KK õpilased ja õpetajad on automaatselt eKooli kasutajad.
Lapsevanemad peavad eKooli kasutamiseks taotluse esitama. Kõige parem on seda teha elektroonselt.
Selleks sisestage internetiaadress www.ekool.ee ja looge oma isiklik kasutuskonto
Kõik juhendid ekooli kasutamiseks on saadaval aadressil www.ekool.ee

Meeldivate kohtumisteni eKoolis!

Viive Abel, epost:  viive[at]kuusalu.edu.ee
Infojuht ja eKooli administraator