Kooliolümpiamängud on õpilasi, õpetajaid ja vanemaid ühendav haridusliku orientatsiooniga, innustav ja arendav spordipidu, mis järgib nii oma vaimsuse, sisu kui ka rituaalide poolest Olümpiaharta põhimõtteid.
Kooliolümpiamängude idee kohaselt pole need ainult spordivõistlused, mis on korraldatud olümpialipu all. Kooliolümpiamängude puhul on väga suur tähtsus spordivõistlustele eelneval olümpiaharidusperioodil, mille käigus saavad lapsed erinevates ainetundides teadmisi olümpialiikumise ideest ja ajaloost, samuti on neil võimalus neid teadmisi erinevatel konkurssidel rakendada. Loomulikult ei puudu kooliolümpiamängude programmist olümpiatraditsioone järgiv spordipidu, mis on üles ehitatud sarnaselt pärisolümpiamängudega.
Kooliolümpiamängude eesmärkideks on olümpiaideede tutvustamine õpilastele ja spordiharrastuse populariseerimine läbi koolide spordielu värvikamaks muutmise. Kuusalu KK kooliolümpiamänge toetab Eesti Olümpiaakadeemia.
Esmaspäeval, 1. veebruaril 2010 avas direktor Vello Sats kooli olümpiaharidusperioodi, mis kestab kuni kooliolümpiamängudeni 3.-4. juunil 2010.
Loe direktori kõnet olümpiaharidusperioodi avamisel siit.

Olümpiaharidusperioodi programm:
Jaanuar
1) Kooliolümpiamängude Komitee (KOMK) loomine.
2) KOMK kuulutab välja kooliolümpiamängude maskoti konkursi ja ausa mängu konkursi kõikidele klassidele.
3) KOMK tellib KOM sümboolikaga T-särgid KOMK liikmetele ja korraldajamaa klassile.
Veebruar
1) Olümpialiikumise ajaloo ja tänapäeva tutvustamine erinevates ainetundides: võõrkeeled, ajalugu, geograafia, inimeseõpetus, kehaline kasvatus.
2) Eesti keele ja muusika ainesektsioonide koostöös luuakse Kuusalu Keskkooli kooliolümpiamängude tunnuslaul.
3) KOMK kuulutab välja kooliolümpiamängude diplomi (5.-9. klass) ja medalite kujundamise (1.-4. klass) konkursid.
4) KOMK kuulutab välja maskotikonkursi võitjad ja maskotid (1 suur ja 30 minimaskotti) lähevad töösse.
5) Vancouveri taliolümpiamängude ühisvaatamised televisiooni vahendusel.
Märts
1) KOMK kuulutab välja sporditeemalise kirjanduskonkursi (5.-12. klass) ja
sporditeemalise kunstikonkursi (1.-4. klass).
2) KOMK kuulutab välja kõige sportlikuma õpetaja konkursi.
3) KOMK kuulutab välja diplomi ja medalite konkursside võitjad ja need lähevad töösse.
4) KOMK saadab kutsed sõprus- ja naaberkoolidele esindajate saatmiseks spordipeole.
Aprill
1) Kooli raamatukogu abiga olümpiateemaliste stendide ja näituste koostamine raamatukogus, fuajees, spordikeskuses.
2) KOMK kuulutab välja sporditeemalise kirjanduskonkursi ja
sporditeemalise kunstikonkursi võitjad. Parimad tööd pannakse välja eelkirjeldatud näitustel.
3) Kõik klassid valivad ühe maailma riigi, kelle lipu all nad tahavad esineda spordipeol. Sama riigi valimise puhul toimub liisu võtmine, kaotaja peab valima uue riigi. Tutvutakse vastava riigi sümboolikaga, ajalooga. Klassides pannakse üles valitud riike tutvustavad stendid.
4) Hakatakse valmistuma kooliolümpiamängude avatseremooniaks: valmistatakse riikide lipud, nimesildid (klassid, lapsevanemad), tuletoomisvahendid (KOMK).
5) Kultuuriprogrammi ettevalmistamisega alustamine.
6) Toimub olümpiateemaline viktoriin kõigis kolmes vanuseastmes.
7) KOMK koostöös huvijuhi ja kehalise kasvatuse sektsiooniga koostab täpsed ava- ja lõputseremoonia, spordivõistluste ajakavad ja informeerib kõiki osavõtjaid.
8) KOMK organiseerib kõik vajaliku inventari jm. spordipeo läbiviimiseks.
Mai
1) Kohtumine olümpiavõitja Erika Salumäega (või Jaak Uudmäega), kui esinejal ei ole võimalik osaleda 3. juunil spordipeol.
2) Spordipeo viimased ettevalmistused: kõnede, vandetekstide koostamine, piletite trükk, olümpiamängude sümboolika ja sponsorlogode laenutamine Eesti Olümpiaakadeemialt, ühise riietuse planeerimine, võistkondade komplekteerimine, kohtunike koolitus.
3) Valitakse (KOMK kehalise kasvatuse õpetajate ettepanekute põhjal) kooli parimad sportlased (saavutuste põhjal maakondlikel ja vabariiklikel võistlustel jooksval aastal).
Jaanuar-mai
1) Kooli ujumise MV, murdmaajooksu MV jm. alade individuaalsete MV läbiviimine kõikidele vanuseastmetele, autasustamine KOM lõputseremoonial. Läbiviijad kehalise kasvatuse õpetajad, ujumistreener.