Kuusalu Keskkooli ja Loksa Gümnaasiumi koostööprojekt Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooliga 

Maaülikooli loodusteaduste kool töötab alates 2006. aastast eesmärgiga gümnaasiumiõpilasi täiendavalt harida ning nende silmaringi avardada. Kool suunab õppureid loodusvaatlustele ja iseseisvale uurimistööle, püüab õpetada märkama ja märgatut salvestama. Käesoleval õppeaastal on ka meie kooli 11. klassi LR õppesuuna õpilastel võimalus osa võtta selle kooli tööst. Kord kuus, septembrist maini, saavad teoks õppekäigud, kus juhiseid jagavad nii maaülikooli teadlased kui ka külalised, loodusteaduste kooli vilistlased. Õpilased koostavad aasta jooksul ka ise ettekandeid õnnestunumatest uurimistöödest. Kodutöödena tuleb täita ülesandeid õppekäikudega seonduvatel teemadel, hindajateks EMÜ õppejõud. Kursus lõppeb suulise eksami sooritamisega.

EMÜ loodusteaduste kooli kava Kuusalu-Loksa õpilastele 2017/2018 õppeaastal:

 1. Loomaarstiteadus- 21. september, 2017.a. Sõit Eesti Maaülikooli. Tutvus ülikooli ja Zoomeedikumiga. Koera näitlik ülevaatus loomaarsti poolt. Loeng: millised on sagedasemad ravijuhtumid tänapäeva loomaarsti praktikas. Pilguheit anatoomia muuseumile ja skeletikogule. Kodune töö: oma kodulooma mõõtmine ja hinnang eluolule. Õppejõud maaülikooli anatoomiamuuseumi kuraator Eha Järv.

 2. Looduse õpperajad- 19. oktoober, 2017.a. Loeng „Matkaradade plussid ja miinused“. Jalgsiretk Eesti mandriosa kõige põhjapoolsemasse punkti Purekkari neemele. Kodune töö: oma matkaraja kirjeldus. Õppejõud: Juhani Püttsepp.

 3. Ornitoloogia- 9. november, 2017.a. Loeng Kuusalus „Talvised linnuvaatlused“. Kodune töö: oma linnuvaatlus lambarasvapudeli abil. Õppejõud: Eesti linnuharulduste komisjoni esimees Margus Ots.

4. Loodusfotograafia- 14.detsember. Loeng-praktikum Kuusalus. Kodune töö: seeria omatehtud looduspilte Eesti talvest. Õppejõud: loodusfotograaf Ingmar Muusikus.

5. Astronoomia- 11. jaanuar. Taeva ABC. Loeng Kuusalus. Kodune töö: valgusreostuse määramine Orioni ja Lõvi tähtkujude abil. Õppejõud: tähegiid Hillar Uudevald.

6. Järveteadus- 22. veebruar. Kuusalus, Väljasõit Kahala järvele. Talvised järvevaatlused. Kodune töö: järvekirjeldus. Õppejõud: Reet Laugaste.

7. Mullateadus. Aiandus- 15. märts. Tartus. Tutvumine maaülikooli Metsamaja ja sealsete laboritega ja mullamuuseumiga. Väljasõit maaülikooli Rõhu aeda. Mullaprofiili kaevamine ja mulla kirjeldus. Õunapuude lõikamine Rõhul. Igaüks peab lõikama ühe puu niimoodi, et aednik rahule jääb. Õppejõud: EMU põllumajandus- ja keskkonnainstituudi õppedirektor Endla Reinta, aednik Liivi Ennok.

 8. Entomoloogia- 19. aprill, Kuusalus. Kevadliblikad. Loeng-praktikum. Kodune töö: liblikate määramine, transektvaatlus. Õppejõud: entomoloog Mati Martin.

 9. Lõpueksam- 17. mai. Suuline eksam Kuusalus, vastuseid kuulab kolm õppejõudu. Eksamile pääseb, kui kõik kodused tööd on saanud positiivse hinde. Eksamil ootame oskust arutleda aasta jooksul läbitud teemadel ning kodumaiste puuokste, linnulaulude, ja liblikaliikide määramist. 

Kooli pidulik lõpetamine on 23. mai kell 15 Virumaal Ohepalus. Loodusteaduste kooli pidulik lõpetamine koos Tartu õpperühma ja õppejõududega. Rabamatk ja pannkoogisöömine.

Kursust suunavad Kuusalu ja Loksa koolide juures bioloogiaõpetajad Eve Sarap ja Glaidi Aasrand.

Vaata ka: http://www.emu.ee/sisseastujale/gumnaasiumidele/loodusteaduste-kool/opilaste-tood/