1. K, 27. novembril algusega kell 15.00 toimub töötajatele tuleohutuskoolitus, koolitaja Margo Kivi.
2. Esimese trimestri lõpetamisest:
- Trimestrihinded pannakse välja R, 28. novembriks kella 15.00-ks.

- Õppenõukogu koosolek toimub K, 4. detsembril algusega kell 14.10 aulas.
- K, 4, detsembril on kuus tundi, koolibussid väljuvad kooli juurest kell 14.00. (Kui mõne bussi kohta selgub muu info, siis sellest teatatakse täiendavalt.)
- K, 4. detsembril toimub pikapäevarühma toitlustamine õpilastele, kes peavad jääma pikapäevarühma oma koolibussi ootama.
3. N, 5. detsembril toimuvad aulas trimestri lõpu kogunemised järgnevalt:
2. tund I-IV klassid
3. tund V-VIII klassid
4. tund IX-XII klassid
4. Meie kool on väga hästi esinenud käesoleva aasta kompleksarvestuses. 19. detsembriks on meie kehalise kasvatuse õpetajad kutsutud tunnustusüritusele. Kaalume võimalust tõsta V-XII klasside aastavahetuspidu K, 18. detsembrile.
5. T, 26. novembril peale 3. tundi toimub arvutiklassis XI klassi õpilaste uurimistööde juhendajate koosolek.
6. E, 2. detsembril esimese tunni alguses edastatakse kooliraadio kaudu advenditervitus.
7. E, 2. detsembril kaunistavad klassid koolimaja jõuludeks.
8. Viivi Vunki asendab käesoleval nädalal Marju Koik.