Klassijuhataja Ene Lõoke

 1. Rando Ainlo
 2. Liisa Hallika
 3. Severi Jõõras
 4. Kristian Klamas
 5. Alar Kupp
 6. Karl Laanemets
 7. Andreas Lahesalu
 8. Margit Leheroo
 9. Teisi Lindvest
 10. Kaari Luik
 11. Margit Malva
 12. Karin Märjamaa
 13. Maarion Oja
 14. Kristin Parve
 15. Tõnis Rahu
 16. Sander Rüngenen
 17. Silvia Sardis
 18. Anna Silvia Seemel
 19. Tarmo Tambur
 20. Targo Tamm
 21. Hegle Tarvo
 22. Keijo Treima
 23. Kelli Vahesalu
 24. Kevin Visnapuu
 25. Aleksandr Zinets
 26. Piret Õis
 27. Kristo Õun
 28. Andres Üprus