Kuusalu Keskkooli õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, see on koostatud lähtuvalt riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast.

Kuusalu Keskkooli õppekava koosneb:
1. Kuusalu Keskkooli põhikooliosa õppekava üldosa: ftype_doc Kuusalu KK põhikooli õppekava
2. Kuusalu Keskkooli gümnaasiumiosa õppekava üldosa: ftype_doc Kuusalu KK gümnaasiumi õppekava
3. Kuusalu Keskkooli põhikooliosa ainekavad

4. Kuusalu Keskkooli gümnaasiumiosa ainekavad

Vaata Kuusalu Keskkooli gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 

Attachments:
Download this file (ainekavad.zip)ainekavad.zip[ ]9253 kB