Kui tuletõrjesignalisatsioon hakkab tööle  ja jääb pikemaks ajaks tööle, tuleb majast lahkuda.

Õpetaja peamine ülesanne on kõik õpilased võimalikult ohutult koolimajast välja viia ja koguneda klassile ettenähtud kohta parklas. 

Õpilaste jaoks on tähtis hoolega kuulata ja täita õpetaja korraldusi.
Tuleb säilitada rahu ja vältida paanika tekkimist.

Soovitused õpetajatele ja õpilastele:

1.    Õpetaja selgitab välja ja hindab olukorra tõsidust.
2.    Õpetaja peab teadma, kes õpilastest on tunnis, kontrollib kohalolekut nimekirja alusel, kui seda pole veel jõutud teha tunni algul.
3.    Kui õpetaja teatab, et tuleb klassist lahkuda, võtavad õpilased paaridesse või haneritta ja liiguvad rahulikult oma väljapääsu poole. Väljapääsukoht on kirjas kooli tuleohutuse eeskirjas.
4.    Tuleb jälgida, et keegi ei jääks maha, liikuda võimalikult koos.
5.    Kui koridoris on suits, siis liikuda kummargil, hoida paarilisest kinni ja hoiduda seina ligi – nii näeb paremini ja ei hinga kahjulikku suitsu palju sisse.
6.    Tuleohu korral ei tohi ennast kuhugi peita, vaid tuleb hoonest lahkuda.
7.    Kui väljapääsutee on liiga suitsune ja läbimatu, valida koolist lahkumiseks lähim uks.
8.    Klassist lahkudes tuleb sulgeda uks (mitte lukustada) ja aknad, õpetaja võtab kaasa puudujate päeviku (klassi nimekirja). Ka kõik teel olevad uksed tuleb sulgeda, sellega takistatakse suitsu ja tule levikut koolimajas.
9.    Õpetaja peab nägema õpilaste rivi algust ja lõppu, olles ise rivi lõpus - siis ei ole ohtu, et keegi õpilastest maha jääks.
10.    Juhul kui väljapääsuteel on tihenev suits ja ka teised evakuatsiooniteed ei ole nähtavad, tuleb minna rahulikult tagasi klassi.
11.    Vahetunni ajal tuleb lahkuda koolimajast lähima väljapääsu kaudu ja koguneda klassile ettenähtud kohas.
12.    Kogunemiskohas kontrollib õpetaja nimekirja alusel, kas kõik õpilased on hoonest välja toodud. Õpetaja esitab kriisigrupi liikmele välja toodud õpilaste arvu ja õpilaste nimed, kes on puudu.

Kui klassist väljumine on ohtlik:

1.    Kui ukse ülaäärest immitseb suitsu, ukse käepide ja pind on kuumad, teeb õpetaja ukse lahti ja vaatab, kas evakuatsioonitee on nähtav ja hindab olukorda. Kui koridoris on väga suitsune ja põleb ning hoonest pole võimalik väljuda, otsustab õpetaja, kas tuleb jääda klassi.
2.    Klassis tuleb õhukindlalt sulgeda uks, avada kindlasti aken, et vältida vingumürgitust ja abi kutsuda – hüüda, kisada, trampida. Õpetaja helistab kooli kriisigrupi liikmetest direktorile, õppealajuhatajale või majandusjuhatajale või telefonil 112.
3.    Vajadusel tuleb väljuda esimese korruse aknast, teise korruse aknast väljumise hädavajalikkuse üle otsustab õpetaja.

Klasside paiknemise skeem parklas

 Paiknemisplaan 2023