Meie kooli uus arengukava on kinnitatud: https://www.riigiteataja.ee/akt/409062021020

Vaata faili: arengukava 2021-2026.

Arengukava tegevuskava

Koostöös kooliperega oleme sõnastanud uued võtme-eesmärgid, mille suunas soovime liikuda. Eriliselt oleme fookusesse tõstnud koostöö ja seda nii õppimises kui juhtimises. Väärtustame turvalist koolikeskkonda ja ning jätkame pingutusi kooli arengu suunas.

Meie kooli moto on:

Tarkus on kallim kui kuld.

VISIOON

Kuusalu Keskkool on õpilase arenemiseks sobivaim kool.

MISSIOON

Võimaldame igale õpilasele hea hariduse turvalises keskkonnas.

VÄÄRTUSED

A³ - armastus, austus, areng.