Meil on suurepärane uudis! Eesti riik toetab Kuusalu Keskkooli liginullenergiahoone ehitamist.
 
Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) otsustas tunnistada nõuetele vastavaks ja rahuldada Kuusalu vallavalitsuse projekti „Kuusalu Keskkooli liginullenergiahoone ehitamine“ meetmes „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes” vahenditest. Riik toetab abikõlblikest kuludest 59% ehk kuni 2,1 miljoni euro ulatuses, eeldatav ehituse kogumaksumus on 4 miljonit eurot. Hoone eelprojekt on koostatud OÜ Kauss Arhitektuur poolt ja projektiga saab tutvuda valla kodulehel https://shorturl.at/vyBE9. Projekt on kavas realiseerida aastatel 2024-2025.
 
Projekti rahastus avab uksed paljudele uutele võimalustele koolis. Paremad töötingimused ja õpikeskkond aitavad kaasa õpetajate ja õpilaste heaolule ning toovad kindlasti kaasa positiivseid muutusi õppetöös.
 
Oleme tänulikud kõigile, kes panustasid projekti ettevalmistamisele!
 
kooli projekt