1. Täname heade tulemuste eest maakondlikul geograafiaolümpiaadil järgmisi õpilasi: Rikhard Juhani Vatunen saavutas V-VI koha, Miikael Martti Vatunen VI koha, Ako Randmaa VI koha ja Egert Gahler X koha. Õpetajad on Ene Uibo ja Vello Sats.
2. Teisipäeval, 5. märtsil tähistame vastlapäeva järgmise ajakava järgi: 2. tund 9. - 12. klassid; 3. tund 7. - 8. klassid; 4. tund - 1. - 2. klassid; 5. tund 3. - 4. klassid; 6. tund 5. - 6. klassid. Sportlikud üritused toimuvad spordihoone ees. Riietus ja jalatsid – vastavalt ilmale.
3. Teise trimestri lõpetamisest:

- Trimestrihinded pannakse välja R, 8. märtsil kella 15.00-ks.
- Õppenõukogu koosolek toimub T, 12. märtsil algusega kell 14.10.
- T, 12. märtsil toimub seitse ainetundi, tunnid on lühendatud. Koolibussid (välja arvatud Kostivere ja Kolga sinine buss) väljuvad kell 14.00. Õpilastele, kelle koolibussid väljuvad hiljem, töötab geograafiaklassis pikapäevarühm. 12. märtsil ei toimu pikapäevarühma toitlustamist õpilastele, kelle koolibuss väljub kell 14.00. Pikapäevarühmaeine sööjatele, kelle koolibuss väljub kell 15.50, toimub toitlustamine tavapärasel ajal. Selle päeva pikapäevarühma eine on õpilase jaoks tasuta.
- K, 13. märtsil toimuvad trimestri lõpu kogunemised õpilastele aulas järgmiselt:
2. tund – I-IV klassid; 3. tund – V-VII klassid; 4. tund – VIII-XII klassid.
4. Koolivaheajal toimus nõupidamine, kus arutati „keeruliste“ õpilastega tehtavat tööd. Lisaks meie tugispetsialistidele kaasame spetsialiste väljastpoolt kooli. Korraldame ka III-XII klasside õpilastele aulas kogunemised kooli kodukorra ja muude reeglite teemadel järgmistel aegadel:
K, 6. märts: 2. tund – V klassid; 3. tund – VI klassid; 4. tund – VII klassid; 5. tund – VIII klassid
N, 7. märts: 2. tund – III klassid; 3. tund – IV klassid
5. 6. klasside KEAT-i koolitused (politsei) toimuvad VI klassidele R, 8. märtsil järgmiselt:
VI c – 1. tund, VI b – 2. tund, VI a – 3. tund.
6. K, 6. märtsil 8. tunni ajal toimub I kooliastme õpetajate koosolek digipädevuste teemadel.
7. E-R, 11.-15. märtsil õpib VIII c klassis vahetusõpilane Viimsist.
8. N, 14. märtsil toimub Kooliteatrite festival, kus osaleb ka meie kooli näitering. T, 12. märtsil on võimalik ka meie õpilastel nende etendust vaadata.
9. N, 7. märtsil sõidab IX b klass Tallinna filmi „Tõde ja õigus“ õpilasseansile.
10. N, 7. märtsil toimuvad aulas kohtumised Iirimaa suursaadikuga järgmiselt:
4. tund VI-VIII klassid; 5. tund IX-XII klassid.
11. K, 13.märtsil on lastekoori lauljad ettelaulmisel.
12. Piia Palge-Lepik ja Piret Kamber ei ole N, 7. märtsil koolis.