1. K, 14. novembril 8. tunni ajal toimub lugemissaalis õpetajate ühiskoosolek. Tutvustatakse HTM-i rahulolu-uuringu tagasisidet ja kooli kodukorra muudatusi.
2. K, 28. novembril alates kell 14.00 külastavad kooli liikumise „Alustavat õpetajat toetav kool“ esindajad.
3. Kuusalu Spordiklubi on algatanud meie hea kolleegi Margus Keerma mälestuspingi rajamise. Kõikidel on võimalik seda algatust toetada.
4. T, 19. novembril 8. tunni ajal toimub direktori kabinetis ainesektsioonide juhatajate koosolek.
5. K, 14. novembril esitab XI klass ballikava: 2. tund (I-IV klassid) ja 3. tund (V-VIII klassid). E, 19. novembril esitab näitering I klassidele kell 14.00 aulas näidendi „Juhtum sõpradega“.
6. Fotograaf tõi pildid ja muud tellitud esemed. Need saab kätte Saima Kallionsivu käest.
7. Meie kool on liitunud algatusega „Tööle kaasa“, selle raames saab lapsevanem võtta oma lapse tööle kaasa, et laps saaks ettekujutuse töömaailmast. Algatus on mõeldud
I-IX klassidele.
8. Aili Kontus ja Vello Sats viibivad T, 13. novembril alates kell 14.00 meie endise kolleegi Aliise Rea ärasaatmisel.
9. VIII b ja e klassid viibivad T, 13. novembril õppekäigul Tartus.
10. Piret Kamber viibib T, 13. novembril klassiga õppekäigul.
11. Sergo Treufeld viibib käesoleval nädalal Erasmus+ raames töövarjuna Soomes.
12. Piia Palge-Lepik viibib T, 13. novembril ja E, 19. novembril koolitusel ning N, 15. novembril alates kell 11.00 õpilasüritusel. Teda asendab Aili Kontus.
13. Viive Abel viibib K, 14. novembril koolitusel alates kell 12.
14. N, 22. novembril toimub Töövarjupäev, see on mõeldud gümnaasiumiosa õpilastele.
15. T, 13. novembril viibivad IV c ja d klassid 2.-6. tunni ajal õppekäigul.