1. Liikumakutsuva kooli üleskutse toimib alates 2. maist. Soovitame, et kooli tuldaks Kuusalust ja Kiiust jalgsi või jalgrattaga.
2. R, 4. mail toimub inglise keele riigieksam. Suuline osa toimub 7.-9. mail. Seoses eksamiga on tunniplaanis muudatused.
3. Koolis toimunud vargustest tuleb teatada kohe sotsiaalpedagoogile. Nii on varga leidmine kiirem ja tõenäolisem.
4. Koolijuhtide nõupidamisel räägiti ka riikliku järelevalve teemadel. Tähelepanu pööratakse matemaatikaõpingute tulemuslikkuse tagamisele, laste kõne arengu toetamisele ja logopeedilise toe pakkumisele ja õpilaste koolist väljalangemise ennetamisele. Jälgitakse ka toe pakkumist gümnaasiumiõpilastele, kellel on mitterahuldav õppeedukus. Toimub ka koolide kodulehtede seire ja erinevate hariduse andmekandjate jälgimine.
5. XII klassi õpetajatel täita eKoolis lõpupäevikud.
6. Klassidel, kes soovivad aidata koolimaja ümbruse koristamisel, pöörduda majandusjuhataja poole.
7. Loovtööde juhendajate koosolek toimub K, 18. aprillil peale 3. tundi geograafiaklassis.
8. PISA test toimub järgmiselt: 9. mai – VIII a ja IX b, 10. mai – VIII b ja IX a
9. PISA testi tutvustus toimub K, 18. aprillil lugemissaalis järgmiselt: 5. tund - VIII ab ja IX b, 6. tund - IX a
10. Juhtkond hakkab arutama Ettevõtliku kooli programmi, mille on välja pakkunud SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus.
11. Järgmine infovahetund ja juhtkonna nõupidamine toimuvad E, 7. mail.
12. Alates 18. aprillist soovitame õpilastel veeta vahetunnid õues. Õuest tulles tuleb jalanõud puhastada.
13. Õpetajate digipäev toimub 15. juunil. Täpsema info lisab hiljem Viive Abel.
14. Kool osaleb Progetiigri taotlusvoorus. Huvilistel klassiõpetajatel ja matemaatikaõpetajatel tulla sel teemal K, 4. vahetunnil õpetajate tuppa.
15. Väljasõitudeks busse tellides jälgida, et bussides oleksid kindlasti turvavööd.
16. Tuletame meelde, et algklasside majaosa on mobiilivaba.
17. K, 18. aprillil alates kell 13.50 viibivad Astrid Rõuk, Aili Kontus ja Vello Sats vallamajas nõupidamisel.
18. Aili Kontus ei ole 2.-3. mail seoses puhkusega koolis.
19. Piret Kamber, Anneli Räisa ja Astrid Rõuk on 21.-26. aprillil õpirändes Islandil.
20. XI klass ja Kai Peterson, Kadri Idavain ning Piia Palge-Lepik on projektireisil 24.-30. aprillil Horvaatias.
21. Aili Kontus viibib N, 19. aprillil koolitusel Kehras.