Kuusalu 21.01.2020 nr 2-9/30

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Maria Trei ettepanekul

1. Avaldada kiitust EKSL koolidevahelisel ujumisvõistlusel osalenud õpilastele:

Sebastian Idnurm
Karl-Sebastian Aun
Mariliis Tiits
Johanna Lee Eeriksoo
Kirke Klemmer
Emma Sofia Lootus
Lisette Tiits
Kertu Seinoja
Maarja Katherine Link
Anni Mari Laupmaa
Kaspar Klemmer
Arti Heinmaa
Mikk Kirsimaa
Laura Murel
Epp Tammemäe
Martin-Eric Lipp
Jarek Heinmaa

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht