K Ä S K K I R I

Kuusalu 29.01. 2018 nr 2-9/ 39


Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Riina Jalaka ettepanekul:

1. Avaldada kiitust Harjumaa emakeeleolümpiaadil saavutatud heade tulemuste eest järgmistele õpilastele:

Emilia Valgiste 2. koht 11.-12.kl. arvestuses
Marta Raidla 4. kohta 7.-8.kl. arvestuses
Ako Randmaa 6. koht 9.-10.kl. arvestuses

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Direktor