KUUSALU KESKKOOL

K Ä S K K I R I


Kuusalu 4.05. 2017 nr 2-9/72


Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Karin Tensingu ettepanekul:

1. Avaldan kiitust teadusnädalal teaduskatsete tegijatele:
Liisu Gerassimov
Mari Masing
Helerin Tihane
Kerstin Trei

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Direktor