Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018. õppeaastal:

§ 1. Riigieksamite vormid ja ajad
(1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
1) Saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik) – 28. november 2017. a;
2) Saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – 29. november 2017. a –14. jaanuar 2018. a;
3) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 5. märts 2018. a;
4) matemaatika (Tallinna Saksa Gümnaasium) (kirjalik) – 9. märts 2018. a;
5) eesti keel (kirjalik) – 16. aprill 2018. a;
6) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 17. aprill 2018. a;
7) eesti keel teise keelena (suuline) – 17. –19. aprill 2018. a;
8) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018. a;
9) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7. –11. mai 2018. a;
10) matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018. a;
11) saksa keel (Tallinna Saksa Gümnaasium) (suuline) – 4. –7. juuni 2018. a.

§ 2. Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad
(1) Riigieksamite lisaeksamite vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 21. mai 2018. a;
2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 22. mai 2018. a;
3) eesti keel teise keelena (suuline) – 22. –23. mai 2018. a;
4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 29. mai 2018. a;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 29. –30. mai 2018. a;
6) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2018. a.

§ 3. Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
3) eesti keel teise keelena (suuline) – 1. juuni; 4 –5. juuni 2018. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. –14. juuni 2018. a.

§ 4. Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
(1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 24. mai 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.
(2) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;
3) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 30. mai 2018. a.