ftype doc  Õpilasuurimuse või praktilise töö koostamise juhend

Uurimistöö on uurimuslik töö, mis valmib gümnaasiumi õppekava 11. klassi valikaine „Uurimistöö alused“ kursuse raames. Käesolev uurimistöö juhend on mõeldud uurimistöö koostamise aluseks Kuusalu Keskkoolis.

Uurimistöö vormistatakse vastavalt dokumendile Kirjalike tööde vormistamise juhend.

Uurimistöö hindamismudel: hindamismudel.