Kuusalu Keskkooli Õpilasesindus (ÕE) on grupp tegusaid inimesi 5.-12. klassist, kelle ülesanne on:

esindada õpilaste huve;
organiseerida koolis toimuvaid õpilassündmusi;
hoida õpilasi kursis koolis toimuvaga;
järgida ja edendada kooli traditsioone;
aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele;
tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees;
edendada koostööd ja mõistmist õpilaste ja õpetajate vahel;
aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele.

ftype_doc Põhikiri

Õpilasesindusse kuulub igast klassist vähemalt üks liige, kokku 22 tegusat noort.

Õpilasesinduse juhatusse kuuluvad:

Emilia Valgiste (esinaine)
Klaara Saar (esinaise asendusliige juhul, kui esinaine ise peaks puuduma)
Ako Randmaa

Sekretär ja hoolekogu liige:
Carmen Tiinas

Õpilasesindusse kuulumine on vabatahtlik. Koosolekud toimuvad kord nädalas. 

ÕE tööd ja toimimist aitab korraldada kooli huvijuht.

Plaanid 2016/2017 õppeaastaks:

Trikiratturite külastuspäev;
Kooli aastapäeva disko;
Trimestrilõpu disko;
Sõbrapäev;
Vastlapäev;
Stiilipäevad;
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva arvamusfestival;
Filmiklubi KuKeKo 1-2 korda poolaasta jooksul.