K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 16.11.2020 nr 2-9/ 10

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Ilvard Eeriksoo ettepanekul

1. Avaldada kiitust Harjumaa koolidevahelisel kergejõustikuvõistlusel saavutatud väga heade tulemuste eest järgmistele õpilastele:

8.-9. klass

I koht  Liisbel Almet            kõrgushüpe

I koht  Hanna-Liisa Kaarmann kuulitõuge

II koht Mia Maria Lipsmäe   600m

III koht Riine Roos                60m

III koht Liisbel Almet            kaugushüpe

III koht Kermo Veetõusme    kuulitõuge

10.-12.kl

I koht  Egle Privoi                60m

II koht Egle Privoi                 600m

II koht Mia-Katarina Kapp   kõrgushüpe

II koht Aidi Gerde Tuisk       kuulitõuge

III koht Mia-Katarina Kapp   kaugushüpe

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Kristi Tarik

Koolijuht