Prindi
Kategooria: Dokumendid

Õppetöö

Kuusalu Keskkooli õppekava üldosa ning ainekavad  
Kuusalu Keskkooli hindamisjuhend DOCX
Kuusalu Keskkooli päevakava  
Kuusalu Keskkooli pikapäevarühma päevakava  
Klassi- ja kooliväliste ürituste korraldamise kord  

Õpilasuurimus ja praktiline töö

Loovtöö koostamise juhend PDF
Praktilise või uurimistöö koostamise juhend PDF
Uurimistööde vormistamine Kuusalu Keskkoolis arvutil PDF

Kooli lõpetamine

Kuusalu Keskkooli koolilõpueksam PDF

Õppepraktika

   

Õpilane, lapsevanem

Õpilaste vastuvõtmistaotlus PDF
Kuusalu Keskkooli vastuvõtmise tingimused ja kord PDF
Kuusalu Keskkooli 1.klassi vastuvõtukord  
Õpilaste vastuvõtutingimused 10. klassi  
Kuusalu Keskkooli kodukord  
Haridusliku erivajadusega (HEV) õpilase toetamine  
Kuusalu Keskkooli õpilaste tunnustamise kord  
Õpilaste arenguvestluste läbiviimise kord Kuusalu Keskkoolis PDF
Kuusalu Keskkooli koolivormi statuut PDF
Kuusalu Keskkooli koolikappide kasutamise kord PDF

Õpetaja, koolitöötaja

Kuusalu Keskkooli aineõpetaja/klassiõpetaja ametijuhend  
Kuusalu Keskkooli klassijuhataja tegevusjuhend  
Kuusalu Keskkooli mentori juhend  
Kuusalu Keskkooli töökorralduse reeglid DOC
Kuusalu Keskkooli töötajate tunnustamise kord  
Kuusalu Keskkooli töötajate täiendkoolituse kord DOCX
Konkursi kord ametikoha täitmiseks DOC
Õppenõukogu ülesanded ja töökord  

Õpilaskodu

Kuusalu Keskkooli õpilaskodu kodukord  

Kool

Kuusalu Keskkooli põhimäärus PDF
Kuusalu Keskkooli arengukava PDF
Kuusalu Keskkooli üldtööplaan 2019/2020 DOCX
Kuusalu Keskkooli sisehindamise läbiviimise kord DOC
Tulekahju korral tegutsemise plaan Kuusalu Keskkoolis PDF
Evakueerimine  
Kuusalu Keskkooli teenetemärgi omistamise kord  
Kuusalu Keskkooli asjaajamisjuhend PDF
Isikuandmete töötlemise tingimused DOCX

Vormid (õpilane, lapsevanem)

Vastuvõtmistaotlus  PDF
Taotlus õpilaspileti saamiseks  
Taotlus õppetööst vabastamiseks  
Taotlus koolist lahkumiseks  
Duplikaadi taotlemise vorm  
Ringkäiguleht  
Õpilaskodu kohataotlus  
Pikapäevarühma taotlus  
Isikuandmete töötlemise nõusoleku taotluse vormid:
Isikuandmete töötlemise nõusolek (Alla 18-aastase õpilase vanemale)  
Isikuandmete töötlemise nõusolek (18-aastane või vanem õpilane)