Riiklikud uuringud

2021. aasta veebruar-märts viis Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi riiklikud üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlused.

Vaata tulemusi küsitluse veebipõhises tagasisidekeskkonnas: https://infotahvel.edu.ee/rahulolu/haridusasutus/?code=625TIERRPH

Alates 2016. aastast kuulub gümnaasiumite tegevusnäitajate nimekirja gümnaasiumi panus õpilaste edasijõudmisesse. Näitaja iseloomustab õppetöö tõhusust ning seda hinnatakse matemaatikas, eesti keeles ja eesti keeles teise keelena. Gümnaasiumi panuse all mõistetakse seda osa õpilaste teadmistest ja oskustest, mis on lisandunud õppetöö kvaliteedi mõjul. Täpsema info panuse arvutamise ja tõlgendamise kohta leiate raportist:

Gümnaasiumi panus 2021 raport

Gümnaasiumi panus 2020 raport

SA Innove tagasiside gümnaasiumi panuse kohta: 2019.

2019. aasta veebruaris-märtsis viis SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi riiklikud üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused. 2018/19 õppeaastal osalesid üldhariduskoolide küsitlustes 4., 8. ja 11. klassi õpilased. Tagasiside.html

Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskus (HIK) viis 2019. aasta jaanuaris-veebruaris läbi Kooliuuringu 2019. Uurimuse sihtrühmaks olid koolis töötavad õpetajad. Kooliuuring 2019 .pdf.

Koolis läbiviidud uuringud 2007-2016

Kuusalu Keskkoolis on alates 2007. aastast läbi viidud rahulolu-uuringuid õpilaste, vanemate ja koolitöötajate hulgas. Toome ära küsitluste tulemused .pdf failidena:
Lastevanemate küsitlus 2007
Õpilaste küsitlus 2008/2009
Töötajate küsitlus 2009
Lastevanemate küsitlus 2009
Töötajate küsitlus 2010
Õpilaste küsitlus 2010/2011
Lastevanemate küsitlus 2011
Töötajate küsitlus 2012
Õpilaste küsitlus 2013
Lastevanemate küsitlus 2014
Õpilaste rahulolu-uuring 2016