Prindi
Kategooria: Kool

KUUSALU KESKKOOLI ÕPILASKODU KODUKORD.

Õpilaskodu sihtgrupiks on normintellektiga, tavakäitumisnorme järgivad õpilased.

Õpilase elukorraldus õpilaskodus määratakse kooli hoolekogu heakskiidetud ja direktori kinnitatud õpilaskodu kodukorra ja päevakavaga.

Õpilaskodu kodukorra üldnõuded:

 Õpilaskodus on rangelt keelatud: