Üleskutse Kuusalu valla haridusasutustele

Teeme pai

Kuusalu Keskkool kutsub üles aprillikuus rohkem märkama headust, hoolivust, tänulikkust ja tegema selle eest pai!
Märkame aprillis rohkem, kui keegi meid aitab, meile toeks on, kui keegi meile hea sõna ütleb. Märkame ka neid toredaid asju, mis tunduvad nii igapäevased! Räägime aprillis rohkem tänutundest ja selle väljendamise viisidest. Tänulikkust ja headust saab väljendada näiteks sõnaga, pildiga, luuletusega, kirjaga, pereringis kallistusega. 

Leiame veel viise, kuidas oma tänulikkust näidata!

Algas dokumentide vastuvõtt 10. klassi. Vastuvõtmistaotlusi saab tuua ajavahemikus 17. - 26. juuni 2020 tööpäeviti kell 9.00 -13.00, välja arvatud reedel, 19. juunil.
Põhikooli lõpetanu, kelle lõputunnistuse hinnete keskmine on vähemalt 4,0 ja käitumine vähemalt „hea“, vabastatakse sisseastumistestist. Vastuvõtutestid toimuvad 18. juunil 2020 algusega kell 10.00, vabade kohtade olemasolul toimuvad järeltestid 24. augustil 2020.