Kokkulepped ja põhimõtted COVID-19 viirusesse nakatumise korral

Lugupeetud koolipere
Koroonaviirusesse nakatumise numbrid näitavad hetkel riigis kasvutrende ning sellest tulenevalt oleme kirja pannud kokkulepped ja juhised võimalikuks distantsõppe perioodiks. Kui õpetaja, töötaja, õpilane või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse, siis palume sellest esimesel võimalusel teavitada koolijuhti telefoni teel: Kristi Tarik +372 56 565 887. Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata.
Palun tutvuge allpool distantsõppe juhendiga õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale.

IX klass
Loovtööd on enamusel õpilastest eelmisel õppeaastal sooritatud. Sooritamata on töö mõnel IX klassi õpilasel.
Otsus: Hindame olukorda selliseks, et tööd on võimalik sooritada vaatamata eriolukorrale, seega on IX klassi lõpetaja jaoks loovtöö sooritamine kohustuslik.
XII klass
XII klassi õpilaste jaoks on praegu kõige olulisem valmistuda riigieksamiteks. Lisaks sellele koolieksamiks valmistumine ja koolieksami läbiviimine oleks väga keeruline.
Otsus: Käesoleval õppeaastal XII klassis koolieksamit ei toimu.
II – IV klass hindamine
Otsus: III trimestri hinded on „arvestatud/mittearvestatud“. Aastahinded on numbrilised. III trimestril hoolsust ja käitumist hinnata pole vaja.
V – XI klass hindamine
Otsus: III trimestri hinded võivad olla kas numbrilised või „arvestatud/mittearvestatud“. Aastahinded peavad reeglina olema numbrilised. III trimestril käitumist hinnata pole vaja.