Ootame oma meeskonda uusi liikmeid!

Kuusalu Keskkool otsib oma meeskonda
matemaatikaõpetajat, eesti keele ja kirjanduse õpetajat ning prantsuse keele õpetajat.

kuulutus2

Analüüsisime tänast päeva ja saadame koos meie kõikide heade soovidega alljärgnevalt mõned mõtted.

• Kõikidele õpetajatele: palun lugege tähelepanelikult läbi tänane Haridus- ja Teadusministeeriumi meil. Vaadake selleks Vello Satsi kirja listis.
• Kõikidele õpetajatele: Palun lugege läbi ka Innove/Rajaleidja kiri “Palve õpetajatele”, selleks palun vaadake samuti Vello Satsi kirja listis.
• Hindamisest: HTM soovitab mitte hinnata õpilase õppetööd numbrilise hindega esimesed kaks nädalat. Kui õpetaja hindab õpilase sooritust arvestatud/mittearvestatud, tuleks võimalusel lisada sõnaline tagasiside (kujundav hindamine). Õpetajal võib panna õpilasele motiveerivaid hindeid.
• HTM on palunud koolidel kaardistada e-õppe keskkonnad ja vahendid. Nädala lõpuks tuleb kõikidel õpetajatel täita klassipõhine tabel, milliseid e-õppe keskkondi ja vahendeid kasutatakse e-õppe läbiviimiseks. Tabeli põhja paneb üles Viive Abel. Eesmärgiks on koondada kokku info, mis võimaldab meil analüüsida, kui suure hulga oma õppetööst sooritab õpilane e-õppe keskkonnas ja milliseid keskkondi kasutatakse. Lisaks palume tabelisse märkida, millises keskkonnas toimub õpilaste ja klassijuhataja vaheline suhtlus.
• Järgime HTM-i soovitust ja teeme järgmisest nädalast alates ühe õppepäeva nädalas nutivabaks. Sellel päeval peab õpetaja andma õpilasele kodused ülesanded, mida õpilane saab sooritada ilma, et peaks kasutama e-õppe keskkondi. Järgmisel nädalal on esimeseks nutivabaks päevaks kolmapäev. Edaspidi liigub päev nädalapäeva kaupa edasi ehk igal nädalal on erinev nutivaba päev.
• Tugikeskus koostöös kooli juhtkonnaga koostab õpetajatele tagasisideküsitluse, mis saadetakse kooli listi järgmise nädala alguses.

Juhtkond