Kokkulepped ja põhimõtted COVID-19 viirusesse nakatumise korral

Lugupeetud koolipere
Koroonaviirusesse nakatumise numbrid näitavad hetkel riigis kasvutrende ning sellest tulenevalt oleme kirja pannud kokkulepped ja juhised võimalikuks distantsõppe perioodiks. Kui õpetaja, töötaja, õpilane või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse, siis palume sellest esimesel võimalusel teavitada koolijuhti telefoni teel: Kristi Tarik +372 56 565 887. Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata.
Palun tutvuge allpool distantsõppe juhendiga õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale.


  Tundide ajad:
  1. 9.00 – 9.45
  2. 10.00 – 10.45
  3. 11.00 – 11.45
  4. 12.00 – 12.45
  5. 13.00 – 13.45
  6. 14.00 – 14.45
  7. 15.00 – 15.45
  8. 16.00 – 16.45
4. Teine võimalus on, et ainemahust ja õppetöö korraldusest sõltuvalt võib aineõpetaja leppida õpilastega kokku õppetöö läbiviimise näiteks nädalapõhiselt.
5. Õpilased leiavad oma ülesanded eKoolis. Õpetajad on teinud päeva sissekanded hiljemalt hommikul kell 9.00.
6. eKoolis on õpetaja sisestanud ainetunni teema.
Kodutöö lahtris on tööülesanne koos tähtajaga + viide õppematerjalidele.
7. Õpetaja on koolipäeva ajal kättesaadav ja vastab õpilaste küsimustele. Suhtlemisvormi lepib õpetaja õpilastega kokku.
8. Õpilane võib õppida ka oma ajagraafiku järgi (mitte tunniplaani järgi), arvestades õpetaja antud tähtaegu.
9. Kord nädalas toimub virtuaalne klassijuhatajatund õpetaja määratud ajal ja kokkulepitud suhtluskanali kaudu.
10. Kui õpilane on kodus haige, annab vanem sellest teada klassijuhatajale.
11. Kõigis kooliküsimustes on õpilase ja vanema peamine kontaktisik klassijuhataja.
12. Soovitame kindlasti viibida päeva jooksul ka õues.
13. Järgime endiselt Terviseameti soovitusi.