1. Viime läbi HTMi rahulolu-uuringu sellel ja järgmisel nädalal IV, VIII ja XI klasside õpilastele.
2. K, 11. märtsil 1. ja 2. tunni ajal toimub aulas riskikäitumise alane koolitus „Georg ja Kaspar“, koolitaja Märt Treier.
3. N, 12. märtsil 1.-3. tunni ajal sooritavad XII klassi 24 õpilast arvutiklassis e-testi loodusainetes.
4. HTM on määranud järgmise (2020/2021) õppeaasta suvevaheaja alguseks 14. juuni. Arutame, mis võimalused on õppeperiood varem lõpetada.
5. Koolivaheajal välisreisil ohupiirkonnast tulnud õpilastel soovitame veel kord vajadusel 14 päeva kodus olla. Samuti rõhutame õpilastele käte pesemise vajalikkust. Kui õpilane tunneb end halvasti, saadame ta koju.
6. Koroonaviiruse kohta saab jooksvalt uut infot aadressilt https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus Palun jälgige seda!
7. R, 20. märtsil toimub aulas Kuusalu valla hariduskonverents. Sellest osavõtt on õpetajatele kohustuslik.
8. K, 18. märtsil toimub vanemate õpilaste kooliteatrite festival ja R, 20. märtsil nooremate õpilaste kooliteatrite festival. Meie õpilased osalevad mõlemal festivalil. Saadab Saima Kallionsivu.
9. E, 16. märtsil 4. tunni ajal toimub aulas X-XII klasside õpilastele meie näiteringi etendus „Kivid“.
10. Eripedagoog Piret Kukk viibib alates järgmisest nädalast õpetajate soovi korral tundides.