Kokkulepped ja põhimõtted COVID-19 viirusesse nakatumise korral

Lugupeetud koolipere
Koroonaviirusesse nakatumise numbrid näitavad hetkel riigis kasvutrende ning sellest tulenevalt oleme kirja pannud kokkulepped ja juhised võimalikuks distantsõppe perioodiks. Kui õpetaja, töötaja, õpilane või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse, siis palume sellest esimesel võimalusel teavitada koolijuhti telefoni teel: Kristi Tarik +372 56 565 887. Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata.
Palun tutvuge allpool distantsõppe juhendiga õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale.

SA Kiusamisvaba Kool edastas koolile programmi kõrgtasemel rakendamise kvaliteedimärgise.KiVa kõrgtase märgis
Tunnustus anti KiVa programmi kasutamise eest selle loojate ettenähtud viisil ning täiendavate tegevuste eest koolis, vähendamaks kiusamist. Kvaliteedimärgis kehtib kaks aastat ja on välja antud 01.09.2019. Vaata rohkem http://kiusamisvaba.ee/kiva-programm/