Lp. lapsevanemad toole kaasa
Kuusalu Keskkool on ka käesoleval õppeaastal liitunud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja algatusega „Tööle kaasa“, mis on suunatud eelkõige 1. - 9. klassi õpilastele, nende vanematele ja tööandjatele.
Ürituse ametlik toimumisaeg on 17. - 21. veebruar 2020, kuid vajadusel on võimalik seda ka veidi nihutada.

 

Algatuse kasu osapooltele:
Õpilane saab algatuses osaledes teadlikumaks töömaailmas toimuvast, näeb ja saab teada, mis on tema vanema igapäevatöö, milline on vanema tööpäev ja –keskkond, töö sisu ja selle väärtus;
Koolil võimaldab algatuses osalemine teha lapsevanemate ja ettevõtetega koostööd, mis rikastab praktilisel moel karjääriõpet;
Tööandjale loob algatus võimaluse tutvustada lastele ja noortele oma valdkonda, panustada järelkasvu ning olla avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ja peresõbralik ettevõte;
Lapsevanemale pakub algatuses osalemine konkreetse ja praktilise võimaluse teha kooliga koostööd, mille kaudu avada lapsele tööelu erinevaid tahke ja väärtusi ning aidata lapsel mõista, mille põhjal teha haridustee ja tööeluga seotud teadlikke valikuid.

2018/2019 õppeaasta kogemus oli väga positiivne - oli tööandjaid, kes kaasasid kõik oma töötajate lapsed ja korraldasid meeldejääva ning õpetliku karjääripäeva. Oli ka lapsevanemaid, kes koostöös oma tööandjaga kutsusid külla terve oma lapse klassi. Võimalusi on erinevaid.
Kutsume üles kaasa mõtlema ja korraldama lastele üht toredat, tavapärasest erinevat koolipäeva.
Kuusalu Keskkooli nimel
Astrid Rõuk