Õppenõukogu koosolek toimub kolmapäeval, 5. juunil algusega kell 14.10
Päevakord:
1. Õppenõukogu otsuste täitmisest
2. I-VIII, X-XI klassi lõpetamine, järgmisesse klassi üleviimine
3. Täiendav õppetöö
4. Õppekava tunnijaotusplaan
5. Vanema soovil koduõppele määramine
6. Kodukorra muudatused seoses PGSi muudatustega
7. Kooliuuring 2019
8. Muud küsimused