Kokkulepped ja põhimõtted COVID-19 viirusesse nakatumise korral

Lugupeetud koolipere
Koroonaviirusesse nakatumise numbrid näitavad hetkel riigis kasvutrende ning sellest tulenevalt oleme kirja pannud kokkulepped ja juhised võimalikuks distantsõppe perioodiks. Kui õpetaja, töötaja, õpilane või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse, siis palume sellest esimesel võimalusel teavitada koolijuhti telefoni teel: Kristi Tarik +372 56 565 887. Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata.
Palun tutvuge allpool distantsõppe juhendiga õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale.

1. E, 6. mail toimub inglise keele riigieksam. Suuline osa toimub T-K, 7.-8. mail.
2. Seoses riigieksamitega on tunniplaanis võimalikud muudatused. Palun jälgige tunniplaani!
3. Uute õpetajate kandideerimine lõppeb 30. aprillil, pärast seda toimub konkursikomisjon.
4. Psühholoog Mihkel Velström vestles „keeruliste“ poistega N, 18. aprillil. Ta annab tagasiside vestlusest poistega ja vestleb õpetajatega antisotsiaalsuse normaalsuse teemal N, 23. mail kell 15.00-16.00.
5. E-R, 29.04. – 3.05. viibivad Piia Palge-Lepik, Piret Kamber ja Maria Trei projektireisil Portugalis.
Piia Palge-Lepikut asendab Aili Kontus.
6. 5.-7. mail toimub Kaitseväe õppus „Kevadtorm“. Pärast seda (ilmselt 9. mail) tutvustab Kaitsevägi oma tegevust ka meie õpilastele, eeldatavalt 7.-8. klassidele.
7. VIII klasside õpilaste loovtööde juhendajate koosolek toimub T, 30. aprillil peale 3. tundi geograafiaklassis.
8. T, 30. aprillil toimub Tagasi Kooli raames kohtumine insener Tarmo Trei´ga. 4. tund – X klass, 5. tund – XI klass.
9. N, 2. mail toimub 6.-7. tunni ajal aulas IX a ja b klasside õpilastele Maanteeameti koolitus „Georg ja Kaspar“. Koolitaja Märt Treier.
10. Skatepargis viibides tuleb täita skatepargi kasutamise eeskirju.
11. Lugemissaal on tänasest alates kasutamiseks valmis.
12. Järgime Liikuma kutsuva kooli põhimõtteid ja suuname õpilasi vahetunde õues veetma.
13. T, 30. aprillil toimub õpilasesinduse väljasõit.
14. N, 2. mail on I c klass peale 3. tundi teatris.
15. III klassid viibivad õppekäigul järgmiselt:
III a – T, 30. aprillil
III b – N, 2. mail
III c – R, 3. mail
Väljumine kõikidel päevadel peale 3. tundi.
16. Aili Kontus viibib T, 7. mail koolitusel.