Distantsõppe juhend

Lugupeetud koolipere
Koroonaviirusesse nakatumise numbrid näitavad hetkel riigis kasvutrende ning sellest tulenevalt oleme kirja pannud kokkulepped ja juhised võimalikuks distantsõppe perioodiks. Kui õpetaja, töötaja, õpilane või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse, siis palume sellest esimesel võimalusel teavitada koolijuhti telefoni teel: Kristi Tarik +372 56 565 887. Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata.
Palun tutvuge allpool distantsõppe juhendiga õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale.

Reedel, 22. märtsil toimus Raasiku Põhikoolis käsitöö, kodunduse ja tehnoloogia olümpiaadide Harjumaa voor.
Väga edukalt esindasid Kuusalu kooli õpetaja Eve Rada õpilased: Parim kodunduse tundja oli Kerstin Trei, kes läheb edasi vabariiklikku vooru. Hästi esines ka Helerin Tihane, kes sai käsitöö olümpiaadil 4. koha. Tehnoloogiaolümpiaadil oli Jarko Toomvap parim teooria tundmises ja saavutas kokkuvõttes VIII koha. Juhendas õpetaja Urmas Mark

Õnnitleme õpilasi ja õpetajaid!