Üleskutse Kuusalu valla haridusasutustele

Teeme pai

Kuusalu Keskkool kutsub üles aprillikuus rohkem märkama headust, hoolivust, tänulikkust ja tegema selle eest pai!
Märkame aprillis rohkem, kui keegi meid aitab, meile toeks on, kui keegi meile hea sõna ütleb. Märkame ka neid toredaid asju, mis tunduvad nii igapäevased! Räägime aprillis rohkem tänutundest ja selle väljendamise viisidest. Tänulikkust ja headust saab väljendada näiteks sõnaga, pildiga, luuletusega, kirjaga, pereringis kallistusega. 

Leiame veel viise, kuidas oma tänulikkust näidata!

Reedel, 22. märtsil toimus Raasiku Põhikoolis käsitöö, kodunduse ja tehnoloogia olümpiaadide Harjumaa voor.
Väga edukalt esindasid Kuusalu kooli õpetaja Eve Rada õpilased: Parim kodunduse tundja oli Kerstin Trei, kes läheb edasi vabariiklikku vooru. Hästi esines ka Helerin Tihane, kes sai käsitöö olümpiaadil 4. koha. Tehnoloogiaolümpiaadil oli Jarko Toomvap parim teooria tundmises ja saavutas kokkuvõttes VIII koha. Juhendas õpetaja Urmas Mark

Õnnitleme õpilasi ja õpetajaid!