Üleskutse Kuusalu valla haridusasutustele

Teeme pai

Kuusalu Keskkool kutsub üles aprillikuus rohkem märkama headust, hoolivust, tänulikkust ja tegema selle eest pai!
Märkame aprillis rohkem, kui keegi meid aitab, meile toeks on, kui keegi meile hea sõna ütleb. Märkame ka neid toredaid asju, mis tunduvad nii igapäevased! Räägime aprillis rohkem tänutundest ja selle väljendamise viisidest. Tänulikkust ja headust saab väljendada näiteks sõnaga, pildiga, luuletusega, kirjaga, pereringis kallistusega. 

Leiame veel viise, kuidas oma tänulikkust näidata!

Kooli hoolekogu koosolek toimub 04.12.2018 kell 18:00.

Päevakorras on teemad:
- Õpilaste vastuvõtu kord;
- Kodukorra muudatused;
- SA Innove 2018. aasta rahuloluküsitluste tagasiside;
- klassikursust kordama jäänud õpilase õppetöös osalemine;
- lapsevanema teavitamine lapse haigestumise korral koolis.