Distantsõppe juhend

Lugupeetud koolipere
Koroonaviirusesse nakatumise numbrid näitavad hetkel riigis kasvutrende ning sellest tulenevalt oleme kirja pannud kokkulepped ja juhised võimalikuks distantsõppe perioodiks. Kui õpetaja, töötaja, õpilane või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse, siis palume sellest esimesel võimalusel teavitada koolijuhti telefoni teel: Kristi Tarik +372 56 565 887. Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata.
Palun tutvuge allpool distantsõppe juhendiga õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale.

Kooli hoolekogu koosolek toimub 04.12.2018 kell 18:00.

Päevakorras on teemad:
- Õpilaste vastuvõtu kord;
- Kodukorra muudatused;
- SA Innove 2018. aasta rahuloluküsitluste tagasiside;
- klassikursust kordama jäänud õpilase õppetöös osalemine;
- lapsevanema teavitamine lapse haigestumise korral koolis.