Vahetundide aktiivse sisustamise võimalusi tekib koolis üha rohkem. Meile saabusid graatsiakettad, tasakaalukettad ja võimlemispallid. Tänase vahendite tutvustuse viisid läbi kehalise kasvatuse õpetajad. Muudame vahetunnid aktiivseks! 

akt2 akt1