Üleskutse Kuusalu valla haridusasutustele

Teeme pai

Kuusalu Keskkool kutsub üles aprillikuus rohkem märkama headust, hoolivust, tänulikkust ja tegema selle eest pai!
Märkame aprillis rohkem, kui keegi meid aitab, meile toeks on, kui keegi meile hea sõna ütleb. Märkame ka neid toredaid asju, mis tunduvad nii igapäevased! Räägime aprillis rohkem tänutundest ja selle väljendamise viisidest. Tänulikkust ja headust saab väljendada näiteks sõnaga, pildiga, luuletusega, kirjaga, pereringis kallistusega. 

Leiame veel viise, kuidas oma tänulikkust näidata!

1. N, 15. jaanuaril algusega kell 9.00 toimub koosolek Viimsi valla koolijuhtidega ühisprojekti „Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel“ teemadel. R, 16. jaanuaril algusega kell 14.00 toimub algklasside metoodikaruumis projektiteemaline koosolek, kus osalevad klassiõpetajad ja tugisüsteemide töötajad.
2. N, 15. jaanuaril algusega kell 13.30 toimub kohtumine Erasmus+ programmi „Euroopa noored“ koordinaatoritega.
3. Ekoolis on mitmete lastevanemate kontakttelefonid puudulikud. Palume andmed korrastada.
4. Kooli üldtööplaani lisatakse järgmised kuupäevad:
- R, 13. märts kooli tantsupäev
- E, 1. juuni I-IV klasside õpilaste spordipäev
- T, 2. juuni V-XII klasside õpilaste spordipäev
5. Seoses gümnaasiumiosa kursuste vahetusega tehakse tunniplaanis vajalikud muudatused.
6. IX klasside õpilastel tuleb 1. veebruariks valida kolmas lõpueksam.
7. Kabeturniiriks vajatakse laenuks kabelaudu ja nuppe, teatada Saima Kallionsivule.
8. T, 20. jaanuaril toimub meie koolis maakondlik II-IV klasside tüdrukute joonistamispäev.
9. Aili Kontus viibib 19. – 27. jaanuaril puhkusel.
10. Viive Abel viibib R, 16. jaanuaril koolitusel.