KUUSALU KESKKOOL


K Ä S K K I R I


Kuusalu 14.03. 2017 nr 2-9/60


Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Margus Keerma ettepanekul:

1. Avaldan kiitust EKSL korvpalliturniiril saavutatud 5. koha eest võistkonnale koosseisus:
Egert Gahler
Brent Põhjala
Martin Rudakov
Simon Sarap
Mathias Meigas
KaurTaal
Karel Taal

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Direktor