KUUSALU KESKKOOL                                                              

K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 10.11.2016 nr 2-9/ 18

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Anu Ukkivi ettepanekul:

  1. Avaldan kiitust inglise keele teabepäeval digiviktoriinis (Loquiz) „Valimised USAs“ saavutatud 3. koha eest järgmistele õpilastele:

Mihkel Plakk

Martin Rudakov

Kaspar Kiilaspää

  1. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.
  1. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats

Direktor