Distantsõppe juhend

Lugupeetud koolipere
Koroonaviirusesse nakatumise numbrid näitavad hetkel riigis kasvutrende ning sellest tulenevalt oleme kirja pannud kokkulepped ja juhised võimalikuks distantsõppe perioodiks. Kui õpetaja, töötaja, õpilane või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse, siis palume sellest esimesel võimalusel teavitada koolijuhti telefoni teel: Kristi Tarik +372 56 565 887. Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata.
Palun tutvuge allpool distantsõppe juhendiga õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale.

1. Õnnitlused Katrin Kirsilale tiitli „Eesti koolilogopeed 2015“ puhul.
2. Tänu õpetaja Ene Uibole õpilaste hea ettevalmistamise eest Harjumaa I geograafia teemapäevaks.
3. Koolipäeva ajakava teisipäeval, 22.detsembril:
8.00 - 8.50  kontsert-aktus I-IV klassidele, tunniplaanijärgne tund V-XII klassidele;
9.00 - 9.50  kontsert-aktus IX-XII klassidele, klassijuhatajatund I-VIII klassidele;
10.00 - 10.50  kontsert-aktus V-VIII klassidele, klassijuhatajatund I-IV ja IX-XII klassidele.
Koolibussid väljuvad kell 11.00 kooli juurest.
4. Koolivaheajal on koolimaja avatud järgmiselt:
28. - 29. detsember kell 8-12.
4. - 8. jaanuar kell 8-14.
5. Kaasava hariduse projekti raames viibivad 15.-21. veebruar 2016 koolitusel Londonis  Piret Kamber, Kai Peterson, Pille Pürg ja Taavi Esko. 30. märts – 5. aprill viibivad õpilastega Slovakkias Astrid Rõuk ja Pille Pürg.
6. E, 14. detsembril toimub aulas JJ-Streetdance pidu.
7. T, 15. detsembril kaunistab XII klass aula.
8. 11.-15. jaanuaril viibib koolis kaks vahetusõpilast, XII a klassis ja X klassis.
9. E, 21. detsembril toimub Swedbank´i pangakaartide teemaline koolitus V klassidele.
10. 15., 16. ja 18. detsembril toimub esimese tunni ajal I ja II klasside helkurikoolitus.
11. K, 16. detsembril peale teist tundi on III klassid õppekäigul Tallinnas.
12. K, 16. detsembril neljanda tunni ajal toimub aulas aabitsapeo peaproov.
13. K, 16. detsembril peale tunde külastab IV c klass Kuusalu Eakate kodu.
14. R, 18. detsembril teise tunni ajal esitab XI klass ballikava algklasside õpilastele.
15. T, 15. detsembril viibib Astrid Rõuk alates kell 12.15 Alaealiste komisjonis.
16. T, 15. detsembril viibib Katrin Kirsila koolitusel.
17. T, 29. detsembril on tugispetsialistid Viinistul koolitusel.
18. 4. - 8. jaanuaril viibib Vello Sats puhkusel. Teda asendab Sirje Paunel.