Distantsõppe juhend

Lugupeetud koolipere
Koroonaviirusesse nakatumise numbrid näitavad hetkel riigis kasvutrende ning sellest tulenevalt oleme kirja pannud kokkulepped ja juhised võimalikuks distantsõppe perioodiks. Kui õpetaja, töötaja, õpilane või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse, siis palume sellest esimesel võimalusel teavitada koolijuhti telefoni teel: Kristi Tarik +372 56 565 887. Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata.
Palun tutvuge allpool distantsõppe juhendiga õpilasele, lapsevanemale ja õpetajale.

1. Tänu õpetajatele Margus Keermale, Ingrit Keermale, Margit Jäetmale, Sergo Treufeldile, Maria Treile ja Marianne Seimannile õpilastega järjekindla ja tulemusrikka töö eest. Meie kool võitis 2015.a. Harjumaa koolidevahelises kompleksarvestuses esimese koha. Meie kool saavutas esimese koha teatesuusatamises, murdmaateatejooksus ja rahvastepallis, teise koha võrkpallis ja korvpallis, kolmanda koha jalgpallis ja ujumises ning neljanda koha kergejõustikus.
2. Helkurite hekk ootab helkureid!
3. Ainesektsioonide juhatajate nõupidamine toimub K, 16. detsembril 6. tunni ajal.
4. K, 9. detsembril viibivad mälumängu „Kuldne Rihukas“ eelmise õppeaasta preemiasõidul Tallinna Lennusadamasse IX b ja XII b klasside võistkonnad.
5. N, 10. detsembril toimub 8. tunni ajal lugemissaalis õpilaskodu koosolek.
6. Kooli 2018. aasta tegevuskava läheb arutelule Õpilasesindusse.
7. Koolitöötajate tervisepäevad toimuvad 22.-24. jaanuaril 2016.
8. Kool osaleb käesoleval nädalal rahvusvahelises programmeerimist tutvustavas kooditunnis. Eestikeelne materjal on internetilehel www.code.org.
9. II ja III klasside õpilaste nupukate ringi tunnid toimuvad sel nädalal arvutiklassis, edaspidi klassis nr 135 (kunstiklass).
10. E, 7. detsembril otsustatakse loosi teel, millised õpilased sõidavad projekti „Kaasava hariduse võimalused spordi ja muusika näitel“ raames Slovakkiasse.
11. Õppekäikudel viibivad:
- K, 9. detsembril VII b klass Tallinnas;
- N, 10. detsembril II a, b, ja c klassid Vargamäel;
- R, 11. detsembril I a, b ja c klassid alates kell 9.30;
- E, 14. detsembril I d klass Tallinnas.
12. Aili Kontus viibib koolitusel K, 9. detsembril.
13. Margit Vunk viibib koolitusel R, 11. detsembril.