Põhikooli ja keskkooli lõpuaktused Kuusalu Keskkoolis

Põhikooli lõpuaktused toimuvad  16. juunil 2020. a. järgmistel aegadel:

kell 13.00 IX b klassile;
kell 15.00 IX a klassile;
kell 17.00 IX c klassile.

XII klassi lõpuaktus toimub  22. juunil  2020.a.  kell 13.00.

Koolimajja on oodatud kaks külalist iga lõpetaja kohta.

aktus

Kuusalu 15.02.2018 nr 2-9/ 43

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Eve Sarapi ettepanekul

1. Avaldada kiitust eduka esinemise eest maakondlikul bioloogiaolümpiaadil järgmistele õpilastele:

Ako Randmaa (IX b klass) I koht
Joanna Roopa (VIII b klass) VI koht
Kustav Prants (IX a klass) VII koht

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Direktor