Kuusalu Keskkoolis kasutatakse järgmisi taotlusvorme:

Duplikaadi taotlemise vorm

Taotlus koolist lahkumiseks

Ringkäiguleht

Taotlus õpilaspileti saamiseks

Taotlus õppetööst vabastamiseks

Vastuvõtmistaotlus

Õpilaskodu kohataotlus

Pikapäevarühma taotlus

Robootikaringi avaldus

Vajadusel saate dokumendi alla laadida, ära täita, allkirjastada ja kooli saata.