Väljavõte gümnaasiumiosa õppekavast.

2018/ 2019 õppeaastast kehtiv tunnijaotusplaan (dokument avaneb Wordi failina).