ftype_pdf 12. klassi materjal

Materjalid internetis

1. Vasta Põhikooli matemaatikaõpetaja Maria Savina kogutud matemaatilised mängud ja materjalid internetis
põhikooli matemaatika

2. Allar Veelmaa kogutud materjalid põhikooli ja gümnaasiumiklassidele Allar Veelmaa õppematerjalid

3. Matemaatika õpetamise materjalid veebis. Idee Ingrid Ringilt, teemat arendas Anne Heinla.
Eestikeelsed materjalid