Materjalid Internetis

1. Putukate pärusmaa - Eesti putukauudiste lehekülg püüab kajastada faunistilist, ökoloogilist, bibliograafilist huvi pakkuvat või muul moel tähelepanuväärset jooksvalt ajakohast teavet Eesti putukate kohta. Putukate pärusmaa

2. "Kõrv loodusesse" on Eestimaa Looduse Fondi projekt, mis toob loodushelid väga lihtsalt kodudesse, klassitubadesse, kontoritesse. Kõrv loodusesse

3. Looduse Lehekülgedele on eelkõige koondatud Internetis olevad eestikeelsed materjalid, mis puudutavad looduse uurimist, loodusharidust ja loodushoidu. Loodusasutused (teadus-, haridus, keskkonna- jm), looduspaigad, -pildid, -kirjutised, -turism. Viitekogumik elus- ja eluta loodusest.
Looduse leheküljed

4. Eesti lülijalgsete (putukad, ämblikulaadsed, vähilaadsed ja hulkjalgsed) süstemaatiline ülevaade. Kasutatav põhikoolis ja gümnaasiumis. Eesti lülijalgsed

5. Eestis leitud 484 selgroogsete loomade liigist on "Eesti selgroogsete" lehekülgedele paigutatud 283. Need on süstematiseeritud loomarühmade (kalad, kahepaiksed, roomajad, linnud, imetajad) lõikes. Eesti selgroogsed

6. Eesti taimed on interaktiivne õpiprogramm põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele. Selle informatiivne osa sisaldab 335 taime kirjeldust ning erinevate taimerühmade ja koosluste iseloomustusi. Eesti taimed

7. Eesti Bioloogia- ja Geograafiaõpetajate Liit - BGÕL

8. Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing - http://www.ebu.ee/