Õppetöö korraldus alates 25.01

Praegu teada oleva info kohaselt taastub alates järgmisest esmaspäevast (25.01) õppetöö kontaktõppes kõikides kooliastmetes. Õppetöö taastumisega hakkame järgmisest nädalast rakendama igal nädalal alates 7. klassidest teatud klassidele e-õppe nädalaid, et koolimajja ära mahtuda. Seoses ühe koolimaja tiiva lammutamise ning algklasside tiiva ehitamisega on koolimajas vähem klassiruume ning kõik õpilased korraga koolimajja ei mahu. Järgmisel nädalal on e-õppel 9. ja 12. klassid. Kõik ülejäänud klassid on oodatud koolimajja.

9. ja 12. klassi õpilastele anname käesoleva nädala reedel koolist kaasa toidupaki järgmise nädala koolilõuna asendamiseks.

Kodulehel saab tutvuda E-õppe juhisega ja Videotunni hea tavaga.

Võimaluste piires üritame koolimajas jätkata hajutamisega. Pöörame suuremat tähelepanu sellele, et erinevate klasside õpilased omavahel vähem kokku puutuksid, tuletame meelde pidevat kätepesu ning üle 12. aastastel õpilastel ja kõikidel kooli töötajatel soovitame kanda maski siseruumides viibides.

Haridus- ja teadusministeeriumi juhised: https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.01.08_oppetoo_korraldamisest.pdf

Täpsemaid juhiseid huvitegevuse jätkamiseks on valitsus lubanud selle nädala jooksul.

Alates uuest nädalast paneme igal nädalal kodulehele uue tunniplaani, kus on näha klassiruumide numbrid. Tunniplaan ise ei muutu, kuid klassiruumid muutuvad iganädalaselt alates 5. klassist, sest igal nädalal on erinevad klassid e-õppel.

Tunniplaanid on leitavad kodulehel.

Tuletame veel meelde, et kui õpetaja, töötaja, õpilane või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse, siis palume sellest esimesel võimalusel teavitada koolijuhti telefoni teel: Kristi Tarik +372 56 565 887. Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata. Vähimagi haigusnähu korral palume jääda koju!

Püsime terved!

Head 1. klassi tulevate õpilaste vanemad!

Olete oodatud 1. klasside lapsevanemate koosolekule, mis algab kolmapäeval, 17. juunil kl 18:00 aulas.

Tulenevalt kehtivatest reeglitest ootame koosolekule iga pere kohta ühte esindajat.
Koolimajas jälgime 2+2 reeglit!

Päevakord:
18:00-18:30 Kuusalu keskkooli tutvustus, klassinimekirjade ja klassiõpetajate tutvustus.
18:30-19:00 Eripedagoog Piret Kukk "Lapsevanema roll koolitee alguses".
Järgnevad klassikoosolekud.

Koosoleku orienteeruv lõpp kell 20:00

Tuletame meelde, et koolivormi ettetellimise tähtaeg on 15. juunil aadressil https://kuusalu.swiiter.ee/.
Soovi korral saab koolimajja tulla toodetega tutvuma tööpäeviti kl 9-13.

Ühtlasi palume neil, kel veel toomata koolivalmiduskaart, esitada see esimesel võimalusel.

Kohtumiseni,
Juhtkond